Τέλος στις πλαστικές σακούλες

Μετά το έτος 2004 όλα τα προϊόντα συσκευασίας είναι υποχρεωτικό να ανακυκλώνονται, προβλέπει η οδηγία 94/62 της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Τέλος, λοιπόν στις πλαστικές σακούλες από τα σούπερ μάρκετ που δεν είναι ανακυκλώσιμες και γενικότερα κάθε μορφή συσκευασίας η οποία δε θα ανακυκλώνεται, σύμφωνα με νομοσχέδιο που κατατέθηκε χτες στη Βουλή από τους υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ, Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Γεωργίας και Εσωτερικών-Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Πιο συγκεκριμένα, στόχος του παραπάνω νομοσχεδίου είναι η μείωση και αξιοποίηση των απορριμμάτων που καταλήγουν στις χωματερές. Η αξιοποίηση των απορριμμάτων έγκειται στην ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των συσκευασιών των προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά. Υπεύθυνος για τον έλεγχο και τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων προϊόντων θα είναι Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Αλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ).

Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, οι βιομηχανίες καθώς επίσης οι εισαγωγείς και οι διακινητές των προϊόντων, θα υπογράψουν προγραμματικές συμβάσεις που θα εξασφαλίζουν τη συλλογή, μεταφορά, αξιοποίηση, ανακύκλωση και τέλος την επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων της ανακύκλωσης. Πρέπει όλα να είναι ανακυκλώσιμα, με απώτερο σκοπό να φτάνουν στις χωματερές λιγότερα απορρίμματα, ενώ ταυτοχρόνως να υπάρχει όφελος για την εθνική οικονομία, αφού για τη δραστηριότητα του ΕΟΕΔΣΑΠ θα ανοίξουν χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Οσοι θα παραβαίνουν τις διατάξεις του νομοσχεδίου θα έχουν ποινή φυλάκισης μέχρι 3 χρόνια και χρηματικό πρόστιμο από 100.000 ως 1.000.000 δρχ. Επίσης καθιερώνεται η αστική ευθύνη, δηλαδή η αποζημίωση των ατόμων που έπαθαν βλάβη που οφείλεται σε αμέλεια ή ανωτέρα βία.

Διαβάστε επίσης