Η Greenpeace για την αιολική ενέργεια

Την ανάγκη να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε διάφορες περιοχές της χώρας προκειμένου να αποτραπούν οι επικίνδυνες κλιματικές αλλαγές, επισημαίνει με ανακοίνωσή της η οικολογική οργάνωση Greenpeace.

Παράλληλα, η Greenpeace επισημαίνει ότι με τον υπάρχοντα σχεδιασμό δεν καλύπτονται οι διεθνείς υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου του Κιότο, ενώ τόσο οι υποδομές όσο και το θεσμικό πλαίσιο παραμένουν ανεπαρκή.

Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με αντιδράσεις κάποιων τοπικών φορέων στην εγκατάσταση αιολικών πάρκων, θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την ουσιαστική και απαραίτητη ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στη χώρα μας.

Στην πρόσφατη σύνοδο του Γκέτεμποργκ, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επαναβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να κυρώσουν το Πρωτόκολλο του Κιότο και να μειώσουν τις εκπομπές των ρύπων που προκαλούν τις κλιματικές αλλαγές.

Για να επιτευχθεί όμως κάτι τέτοιο στην πράξη, απαιτούνται απτά και γενναία μέτρα εξοικονόμησης, ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ορθολογικής χρήσης των συμβατικών πόρων.

Ο μέχρι σήμερα σχεδιασμός, αν και βελτιωμένος σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, δε φαίνεται να επαρκεί για να καλύψει το στόχο που έχει θέσει η ΕΕ για τη χώρα μας.

Σύμφωνα με σχετική κοινοτική οδηγία, που έχει δρομολογηθεί και σύντομα θα είναι δεσμευτική, η Ελλάδα θα πρέπει ως το 2010 να καλύπτει το 20,1% των αναγκών της σε ηλεκτρισμό από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Διαβάστε επίσης