Το Alzheimer μπορεί να επηρεάζει την ερωτική επιθυμία

Η νόσος του Alzheimer είναι πιθανόν να έχει επίδραση στο τμήμα του εγκεφάλου που επηρεάζει την ερωτική επιθυμία, σύμφωνα με αποτελέσματα ερευνών που ανακοινώθηκαν στο Παγκόσμιο Συνέδριο Νευρολογίας το οποίο πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Λονδίνο.

Ο Δρ W.D. Moller και οι συνεργάτες του, από το Nervenheilkunde University της Γερμανίας, διεξήγαγαν μία σειρά από συνεντεύξεις σε 38 ασθενείς που πάσχουν από διαφορετικές μορφές άνοιας, με σκοπό να ερευνήσουν κατά πόσο η κατάσταση τους έχει επιδράσει στην ερωτική τους δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 76% των ασθενών που παρουσίαζε μείωση των πνευματικών του δραστηριοτήτων οφειλόμενη σε κυκλοφοριακά προβλήματα, είχαν σεξουαλική επιθυμία, σε σχέση με το 14% των ασθενών που έπασχαν από τη νόσο του Alzheimer. Αντίστοιχα επίσης, το 59% των αντρών είχαν ερωτική επαφή πριν 14 μέρες σε σύγκριση με το 29% των ανδρών με Alzheimer.

Κατά τον Δρ Moller τα ευρήματα αυτά δείχνουν πως στην άνοια που προκαλείται από τη νόσο του Alzheimer, επηρεάζεται και η περιοχή του εγκεφάλου που σχετίζεται με τη σεξουαλική επιθυμία.

Διαβάστε επίσης