ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΟΣ

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Είναι η μορφή εκείνη της χρόνιας ηπατίτιδας, που εμφανίζει ιστολογικά και κλινικά χαρακτηριστικά, τα οποία υποδηλώνουν ενεργό και εξελισσόμενη βλάβη του ήπατος, καθώς και ταχύτερη πορεία προς κίρρωση. Ως χρόνια ηπατίτιδα ορίζεται η φλεγμονώδης αντίδραση του ήπατος διάρκειας μεγαλύτερης των 3-6 μηνών.

Παθογένεια

Παλαιότερα η χρόνια ηπατίτιδα είχε ταξινομηθεί σε κατηγορίες ανάλογα με τα ιστολογικά χαρακτηριστικά ύπαρξης ενεργού νόσου, (χρόνια ενεργός ηπατίτιδα, χρόνια επιμένουσα, χρόνια λοβιώδης). Από αυτές τις κατηγορίες η χρόνια ενεργός ηπατίτιδα, χαρακτηρίζεται στη βιοψία ήπατος, από έντονη άθροιση φλεγμονωδών κυττάρων και αλλοίωση της φυσιολογικής δομής του ήπατος. Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν ταχύτερη εξέλιξη σε κίρρωση.

Αίτια

Τα συνηθέστερα αίτια χρόνιας ηπατίτιδας (άρα και χρονίας ενεργού), είναι:

– Χρόνια ηπατίτιδα Β
– Χρόνια ηπατίτιδα C
– Αυτοάνοση ηπατίτιδα
– Φάρμακα
– Μεταβολικά νοσήματα, όπως νόσος Wilson, αιμοχρωμάτωση.

Κλινική εικόνα

Συνήθως δεν υπάρχουν συμπτώματα. Προϋπάρχει κάποιες φορές κλινική νόσος οξείας ηπατίτιδας, (ιδιαίτερα αν το αίτιο είναι ιός της ηπατίτιδας Β).

– Γενικά συμτώματα: κόπωση, αδυναμία, καταβολή, αίσθημα κοιλιακής διάτασης από τη διόγκωση ήπατος.

– Συμπτώματα κίρρωσης και ηπατικής ανεπάρκειας, αν υπάρχει τέτοια εξέλιξη.

Διάγνωση

Η χρόνια ενεργός ηπατίτιδα είναι ιστολογικός όρος και η διάγνωση γίνεται με βιοψία ήπατος. Σήμερα είναι πλεόν εύχρηστο να ανφερόμαστε στην αιτία, π.χ, χρόνια ενεργός ηπατίτιδα Β η C, η αυτοάνοση, κ.λ.π.
Αύξηση τρανσαμινασών η άλλες διαταραχές της ηπατικής λειτουργίας, είναι δυνατόν να διαπιστωθούν στα πλαίσια της χρόνιας ηπατίτιδας.

Αντιμετώπιση

Διαφέρει αναλόγως του αιτίου:
– Ιντερφερόνη και ριμπαβιρίνη η άλλα αντιϊκά φάρμακα στην ηπατίτιδα B η C.
– Κορτικοειδή και αζαθειοπρίνη η άλλα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα στην αυτοάνοση.
– Ειδικότερη θεραπεία ανάλογα με την αιτία.
– Μεταμόσχευση ήπατος σε αποτυχία των παραπάνων μέτρων.

Διαβάστε επίσης