Συνθήκες εργασίας φιλικές προς την οικογένεια

Ο καθορισμός και η υιοθέτηση πολιτικών που θα είναι φιλικές προς την οικογένεια και θα εναρμονίζουν την επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή, είναι το θέμα συνεδρίου που πραγματοποιείται στο Ζάππειο από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού.

Στο χαιρετισμό της, η γ.γ. Ισότητας κ. Ε. Μπέκου, αναφέρθηκε στα θετικά μέτρα που έχουν λάβει διάφορες χώρες προς αυτή τη κατεύθυνση, όπως για παράδειγμα η Γαλλία όπου θεσπίστηκε η ανδρική γονική άδεια και τόνισε την ανάγκη επέκτασης τους και στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.

Επισήμανε ακόμη ότι στην Ελλάδα σημειώνεται χαμηλό ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται και χαμηλός δείκτης γεννητικότητας. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την ανάγκη λήψης μέτρων που θα διασφαλίζουν τη συμφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Η εκπρόσωπος του Κέντρου Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού Αντωνία Τόρρενς είπε ότι κοινός στόχος αυτών των μέτρων θα πρέπει να είναι η προσφορά στους γονείς εναλλακτικών λύσεων αναφορικά με την κατανομή του χρόνου τους μεταξύ της οικογένειας και της εργασίας.

Διαβάστε επίσης