Προγράμματα επιχειρηματικότητας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, σχεδιάζει να εξαγγείλει το Υπουργείο Ανάπτυξης, όπως τόνισε ο υπουργός κ. Νίκος Χριστοδουλάκης κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών της ημερίδας, που διοργάνωσε το υπουργείο στο Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, με θέμα την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Ειδικής Δράσης: “Ανάπτυξη Νέων Τεχνολογιών Υποστήριξης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες” (ΑΜΕΑ).

Φιλοδοξία του προγράμματος, υπογράμμισε ο κ.Χριστοδουλάκης, είναι να οδηγήσει σε μια κινητοποίηση πολλών συνανθρώπων μας, που εμπίπτουν σε αυτές τις κατηγορίες, να ξεπεράσουν όλα τα προβλήματα δυσκολιών πρόσβασης, κινητικότητας και απασχόλησης προκειμένου να αξιοποιήσουν το ταλέντο, τις ιδέες και τις πρωτοβουλίες που μπορούν να πάρουν μέσω της ίδρυσης επιχειρήσεων.

Η εκδήλωση, η οποία πλαισιώνεται απο έκθεση/επίδειξη προϊόντων της Ειδικής Δράσης, αποτελεί ένα λαμπρό δείγμα για το πώς οι νέες τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν, έτσι ώστε να εξυπηρετήσουν τους συνανθρώπους μας να διαμορφώσουν νέους όρους ένταξης και συμμετοχής σε όλες τις κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες.

Σκοπός της δράσης αυτής, η οποία εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ερευνας και τεχνολογίας (ΕΠΕΤ ΙΙ), είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας και η ανάπτυξη καινοτομίας στην περιοχή των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών Τηλεπληροφορικής για Ατομα με Ειδικές Ανάγκες.

Η Δράση στοχεύει στη δημιουργία και υποστήριξη ενός πλαισίου ενεργειών με ειδικό ελληνικό ενδιαφέρον σε τομείς εφαρμογών της Πληροφορικής Τεχνολογίας και των Τηλεπικοινωνιών για Ατομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ), με σκοπό την προώθηση των αρχών της “Σχεδίασης για Ολους” και της “Ενιαίας Πρόσβασης” και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της εθνικής βιομηχανίας μέσα στο πλαίσιο της υπό διαμόρφωση “Κοινωνίας της Πληροφορίας”.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση