Ενας στους τρεις γάμους διαλύεται την πρώτη δεκαετία

Η πιθανότητα να χωρίσει ένα ζευγάρι μετά από 10 χρόνια γάμου είναι 33%, ποσοστό που το 1970 ήταν 20%, ενώ το 60% των γάμων στους οποίους η νύφη είναι μικρότερη των 18 ετών καταλήγουν σε διαζύγιο μέσα στα 15 χρόνια, σύμφωνα με μελέτη που έγινε από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, στις ΗΠΑ.

Η έρευνα, στην οποία έλαβαν μέρος 11.000 γυναίκες, ηλικίας 15-44 ετών, είναι τμήμα μιας περιοδικής έρευνας που γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες κάθε τριάντα περίπου χρόνια. Η τελευταία ανάλογη μελέτη είχε διεξαχθεί το 1970.

Οι δεύτεροι γάμοι σύμφωνα με την μελέτη είναι ακόμα λιγότερο πιθανό να επιτύχουν. Το 40% αυτών των γάμων διαλύεται μέσα στα πρώτα 10 χρόνια, ενώ πριν από 30 χρόνια το ποσοστό αυτό ήταν 29%.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι όσο μικρότερη παντρεύεται η γυναίκα τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες έχει ο γάμος να διαλυθεί. Ετσι, το 60% των γάμων στους οποίους η νύφη είναι μικρότερη των 18 ετών καταλήγουν σε διαζύγιο μέσα στα 15 χρόνια. Το αντίστοιχο ποσοστό στις νύφες ηλικίας μεγαλύτερης των είκοσι ετών, ήταν 36%.

Οι επιστήμονες που διοργάνωσαν την έρευνα ανέφεραν ότι δεν μπορούν να αποδώσουν με ακρίβεια τα αίτια στα οποία οφείλεται η σημαντική αυτή αύξηση των ποσοστών, θεωρούν όμως ότι οι επιπτώσεις αυτού του φαινομένου στην κοινωνία και στην ανατροφή των παιδιών είναι σημαντικές.

Διαβάστε επίσης