Εθνικό σχέδιο κατά του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας

Πάνω από 900 δις δρχ. θα διατεθούν κατά την επόμενη τριετία για το εθνικό σχέδιο κατά του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας, δήλωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τάσος Γιαννίτσης. Το σχέδιο θα αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς έγκριση, αφού πρώτα συζητηθεί στη Βουλή.

Το σχέδιο κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού περιλαμβάνει δράσεις (κατάρτιση, επιδότηση απασχόλησης, επιδότηση έναρξης αυταπασχόλησης) σε τέσσερις ομάδες-στόχους: τους μακροχρόνια ανέργους, τις γυναίκες, τους χρήστες ναρκωτικών, τους φυλακισμένους και άλλες ειδικές κατηγορίες που κινδυνεύουν από τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Ο κ. Γιαννίτσης δήλωσε ότι το σχέδιο κατά του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας μαζί με το εθνικό σχέδιο δράσης για την απασχόληση και την ασφαλιστική μεταρρύθμιση αποτελούν τις μεγάλες παρεμβάσεις της κυβέρνησης στο κοινωνικό πεδίο.

Από το 1993 επισήμανε οι κοινωνικές δαπάνες έχουν αυξηθεί κατά 3%, αφού από το 22,3% του ΑΕΠ έχουν σήμερα φτάσει στο 25%. Ο υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας Δημήτρης Θάνος δήλωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η γενική πολιτική να συνδυάζεται με εξατομικευμένες παρεμβάσεις για κάθε περίπτωση.

Διαβάστε επίσης