Ο ακούσιος ύπνος ταλαιπωρεί τους ασθενείς με Πάρκινσον

O ύπνος κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι ένα συχνό πρόβλημα σε αυτούς τους ασθενείς που πάσχουν από την νόσο Πάρκινσον και μάλιστα εμφανίζεται απότομα και χωρίς ο ασθενής να έχει πρόθεση να κοιμηθεί. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που έγινε στην 53ο Ετήσια συνάντηση της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολόγων, αυτή η ‘επίθεση’ ύπνου ήταν ανεξάρτητη της φαρμακευτικής αγωγής που λαμβάνει ο ασθενής.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας συμμετείχαν 200 ασθενείς οι οποίοι είχαν μέση ηλικία 68 ετών και έπασχαν από τη νόσο για τουλάχιστον 10 χρόνια.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το φαινόμενο της εμφάνισης του αθέλητου ύπνου κατά τη διάρκεια της ημέρας, εμφανίστηκε στο 14% των ασθενών, ενώ το 84% των ασθενών ανέφερε ότι είχε αυξημένη υπνηλία.

Παράμετροι όπως η ηλικία, το φύλο, η διάρκεια της νόσου, η διάρκεια του ύπνου τη νύκτα και η φαρμακευτική αγωγή, δεν φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση του φαινομένου.

Διαβάστε επίσης