Σύστημα πληροφορικής στα εξωτερικά ιατρεία του 401 ΓΣΝΑ

Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε το σύστημα πληροφορικής των Εξωτερικών Ιατρείων του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Aθηνών (ΓΣΝΑ), το οποίο ολοκληρώθηκε από την εταιρία Bull/Integris Hellas. Το σύστημα, λειτουργεί σε τριάντα περίπου Εξωτερικά Ιατρεία (Δερματολογικό, Οφθαλμολογικό, Ω.Ρ.Λ., Παθολογικό κ.α.), καθώς και στην Κεντρική Γραμματεία του 401 ΓΣΝΑ.

Το σύστημα πληροφορικής των Εξωτερικών Ιατρείων του 401 Γ.Σ.Ν., στηρίχθηκε στο εξειδικευμένο λογισμικό του Bull ATS για τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και συμβάλλει ουσιαστικά στην αποτελεσματικότερη και πιο συντονισμένη λειτουργία των Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου, παρέχοντας την υποδομή για διευκόλυνση του Ιατρικού έργου, ευχερέστερες και απλούστερες διαδικασίες κίνησης και εξυπηρέτησης των ασθενών, εξαγωγή σημαντικών στατιστικών στοιχείων, για τη λήψη διοικητικών και ιατρικών αποφάσεων κ.α.

Η Bull, η οποία μετονομάστηκε πρόσφατα σε Integris Hellas AE, με παρουσία 40 χρόνων στην Ελληνική αγορά και γραφεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.

Διαβάστε επίσης