Τίθεται σε εφαρμογή το σύστημα επισήμανσης του βοείου κρέατος

Ολοκληρώνεται το σύστημα εφαρμογής για την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας, με απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Γεωργίας κ. Φώτης Χατζημιχάλης. Στην ετικέτα, που θα συνοδεύει υποχρεωτικά το κρέας από το σφαγείο μέχρι το κρεοπωλείο, πρέπει να αναγράφονται ο κωδικός του ζώου, η χώρα καταγωγής, ο κωδικός του σφαγείου, ο αριθμός σφαγής και η ημερομηνία σφαγής και ταξινόμησης του ζώου.

Όταν το κρέας προέρχεται από ζώα που έχουν γεννηθεί, εκτραφεί και σφαγιασθεί στην Ελλάδα, στην ετικέτα θα υπάρχει πλαίσιο πάχους 10 χιλιοστών χρώματος μπλε του ουρανού.

Για τα σφάγια κοινοτικής προέλευσης ή τρίτων χωρών, οι πληροφορίες της αντίστοιχης ετικέτας θα μεταφράζονται στα ελληνικά, σε αντίστοιχη ετικέτα.

Για τον κιμά θα αναγράφεται επιπλέον στην ετικέτα η χώρα παρασκευής (κοπής) του κιμά και η ημερομηνία παρασκευής του κιμά.

Για το τεμαχισμένο κρέας θα αναγράφεται επιπλέον η χώρα τεμαχισμού και ο αριθμός έγκρισης της μονάδας τεμαχισμού.

Απαγορεύεται να κυκλοφορεί ή να διατίθεται στην ελληνική αγορά βόειο κρέας ή κιμάς βοείου κρέας, χωρίς τη σχετική ετικέτα, όπως και να αναγράφεται ότι πρόκειται για κρέας ελληνικής εκτροφής ή να φέρει την ένδειξη ελληνικό κρέας, χωρίς τη σχετική ετικέτα. Επίσης, απαγορεύεται οποιασδήποτε άλλη ένδειξη, η οποία στοχεύει στην παραπλάνηση των καταναλωτών ως προς την προέλευση του κρέατος.

Όπως τόνισε ο κ. Χατζημιχάλης με το παραπάνω πλαίσιο κατοχυρώνεται ο Ελληνας παραγωγός βοείου κρέατος και υπάρχει πλήρης ενημέρωση του Ελληνα καταναλωτή, για την αποφυγή οποιασδήποτε παραπλάνησης.

Παράλληλα ο κ. Χατζημιχάλης, για την καλύτερη ενημέρωση των ελλήνων παραγωγών βοείου κρέατος επεσήμανε ότι για την καταβολή του πριμ σφαγής των βοοειδών (80Ευρώ/κεφαλή-27.260δρχ) για το 2002, η σφαγή θα γίνεται μόνο σε σφαγεία με κωδικό έγκρισης, με εξαίρεση το Νομό Κυκλάδων και Δωδεκανήσου και τα μικρά νησιά. Σε αυτές τις περιοχές θα οριστεί ένα σφαγείο ανά Νομό, με απόφαση του Νομάρχη.

Όλα τα σφαγεία υποχρεούνται να ακολουθούν τη διαδικασία χορήγησης του πριμ σφαγής, να τοποθετούν ετικέτες σύμφωνα με τα ισχύοντα για την επισήμανση του βοείου κρέατος και να προβαίνουν στην ταξινόμηση των σφάγιων βοοειδών, βάσει της κοινοτικής κλίμακας SEUROP.

Διαβάστε επίσης