Ο παιδικός σταθμός ωφελεί το παιδί

Τα παιδιά που από πολύ μικρά, πηγαίνουν σε παιδικούς σταθμούς, αναπτύσσουν πιο έντονα τις προφορικές και διανοητικές τους ικανότητες, σε σχέση με τα παιδιά που μένουν αποκλειστικά στο σπίτι. Ωστόσο, τα ίδια παιδιά, παρουσιάζουν μεγαλύτερη επιθετικότητα, σε σύγκριση με τα άλλα συνομίληκά τους. Η έρευνα, η μεγαλύτερη στο είδος της, έγινε από το Πανεπιστήμιο της Ν. Καρολίνας και δημοσιεύεται στο “the Society for Research in Child Development”.

Οι ερευνητές παρακολούθησαν 1300 παιδιά σε 10 διαφορετικές πολιτείες από την ημέρα της γέννησής τους. Η πρώτη εκτίμηση έγινε στην ηλικία των 4,5 ετών και η δεύτερη έγινε, ενώ τα παιδιά ήταν στο νηπιαγωγείο.

Μέσα από ένα ευρύ ερωτηματολόγιο, που υποβλήθηκε στους γονείς, στους δασκάλους και στα παιδιά, διεπιστώθηκε ότι εμφανίζονται διαφορές στην ανάπτυξή τους.

Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των παιδιών που πήγαιναν στο παιδικό σταθμό περισσότερες από 30 ώρες την εβδομάδα, έδειξαν μεγαλύτερη μαθησιακή και μνημονική ικανότητα, στη σκέψη και στην κατανόηση της γλώσσας. Μάλιστα, όσο πιο στενή ήταν η σχέση ανάμεσα στους παιδαγωγούς και στο παιδί, τόσο πιο έντονη ήταν αυτή η πρόοδος.

Ωστόσο, το 17% των παιδιών που πήγαιναν στο παιδικό σταθμό περισσότερες από 30 ώρες την εβδομάδα, έδειξαν και στοιχεία μεγαλύτερης επιθετικότητας από τα παιδιά που μεγάλωσαν στο σπίτι: Ηταν σχετικά πιο ανυπάκουα και πιο ζωηρά, χωρίς όμως στην πλειονότητα των περιπτώσεων, η συμπεριφορά τους να δημιουργεί σημαντικό πρόβλημα ή να θεωρείται αντικοινωνική.

Η βασική ερευνήτρια Δρ. Martha Cox, δηλώνει ‘η ποιότητα του σταθμού παίζει σημαντικό ρόλο. Οι εργαζόμενοι στο σταθμό που μιλούν, ασχολούνται και παρέχουν πλούσια ερεθίσματα στα παιδιά, βοηθούν σημαντικά στην αρμονική ανάπτυξή τους’.

Διαβάστε επίσης