ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ

Άλλες ονομασίες

Πνιγμονή

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Η απόφραξη των ανώτερων αεροφόρων οδών αποτελεί απειλητική για τη ζωή κατάσταση και θα πρέπει να αναγνωρίζεται και να αντιμετωπίζεται έγκαιρα. Χαρακτηρίζεται από παρεμπόδιση της ομαλής διόδου του αέρα από τους ανώτερους αεραγωγούς, δηλαδή τον φάρυγγα, τον λάρυγγα και την τραχεία. Η απόφραξη μπορεί να είναι αιφνίδια ή να αναπτύσσεται προοδευτικά σε διάστημα εβδομάδων ή μηνών.

Αίτια

Απόφραξη των ανώτερων αεραγωγών μπορεί να προκαλέσει μια πληθώρα καταστάσεων όπως η εισρόφηση ξένων σωμάτων, ιογενείς ή βακτηριδιακές λοιμώξεις (επιγλωττίτιδα, λαρυγγίτιδα, περιαμυγδαλικό ή οπισθοφαρυγγικό απόστημα), νεοπλάσματα του φάρυγγα και του λάρυγγα, χημικά ή θερμικά εγκαύματα, τραυματισμοί και αλλεργικές αντιδράσεις. Σε κάθε περίπτωση η απόφραξη μπορεί να είναι μερική ή πλήρης.

Συμπτώματα

Η κλινική εικόνα της απόφραξης των ανώτερων αεραγωγών εξαρτάται από το αίτιο που την προκαλεί αν και υπάρχουν συμπτώματα που είναι κοινά σε όλες τις περιπτώσεις. Αυτά είναι:
· Αναπνευστικός συριγμός ή άλλοι ασυνήθεις αναπνευστικοί ήχοι
· Αίσθημα πνιγμονής
· Δίψα για αέρα
· Κυάνωση
· Διαταραχή του επιπέδου συνείδησης
· Απώλεια συνήδησης

Κλινική εξέταση – εργαστηριακά ευρήματα

Η κλινική εξέταση είναι δυνατό να καταδείξει ελάττωση του αναπνευστικού ψιθυρίσματος λόγω του υποαερισμού και εσολκή των μεσοπλευρίων διαστημάτων λόγω της δυσχερούς και εργώδους προσπάθειας που καταβάλλει το άτομο για να αναπνεύσει. Οι απεικονιστικές τεχνικές που μπορεί να συνεισφέρουν στη διάγνωση και την εκτίμηση της βαρύτητας της απόφραξης είναι η ακτινογραφία θώρακα και άλλες ειδικότερες ακτινογραφικές λήψεις, η βρογχοσκόπηση και η ανάλυση των αερίων του αίματος.

Θεραπεία

Η θεραπεία είναι ανάλογη της αιτίας που προκαλεί την απόφραξη. Η εισρόφηση ξένου σώματος πρε΄πει να αντιμετωπίζεται με αφαίρεση του σώματος με βρογχοσκόπηση. Η αλλεργική αντίδραση αντιμετωπίζεται με χορήγηση αδρεναλίνης, αντιφλεγμονωδών και αντιισταμινικών φαρμάκων. Τα αποστήματα απαιτούν άμεση παροχέτευση και τα νεοπλάσματα χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία. Σε κάθε περίπτωση η αντιμετώπιση πρέπει να είναι άμεση και να παρέχεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Όταν η απόφραξη είναι σοβαρή και απειλητική για τη ζωή, είναι απαραίτητη η διασωλήνωση του ασθενή με την βοήθεια ειδικού τραχειβρογχικού σωλήνα. Ο ασθενής μπορεί να παραμείνει διασωληνωμένος και η αναπνοή του να υποστηρίζεται μηχανικά, μέχρις ότου του αίτιο που προκαλεί την απόφραξη να αντιμετωπισθεί ανάλογα.