Υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης για το ΙΑΣΩ

Υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης παρουσιάζει ο όμιλος ΙΑΣΩ, καθώς τα προ φόρων κέρδη για το δίμηνο της τρέχουσας χρήσης ανέρχονται σε 793 εκατομμύρια δρχ, παρουσιάζοντας αύξηση 35%. Οι ρυθμοί αυτοί αναμένονται να συνεχιστούν, καθώς ήδη υλοποιείται το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου ύψους 100 δισ. δρχ.

Σε αυτό το πρόγραμμα εντάσσονται μεταξύ άλλων η επέκταση του ΙΑΣΩ, ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση του ΗΡΑ, η δημιουργία δικτύου διαγνωστικών κέντρων στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας.

Ο κύκλος εργασιών το δίμηνο της τρέχουσας χρήσης έφτασε τα 2,788 δισ. δρχ. έναντι 2,665 δισ. δρχ. το αντίστοιχο διάστημα του 2000, ενώ τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στα 793 εκατ. δρχ. από 588 εκατ. δρχ. που ήσαν το δίμηνο του 2000.

Διαβάστε επίσης