Οι παιδικοί σταθμοί στους Δήμους

Αποφασισμένη να προχωρήσει στην εφαρμογή του νόμου με τον οποίο μεταφέρονται οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί στην αρμοδιότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι η υπουργός ανάπτυξης κ. Β. Παπανδρέου, παρά την απόφαση της τελευταίας έκτακτης συνεδρίασης της ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων ΤΕΔΚΝΑ.

Η Τοπική Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων νομού Αττικής είχε ζητήσει από το υπουργείο παράταση της προθεσμίας η οποία λήγει στις 31 Μαρτίου προκειμένου να μελετηθεί και υπολογιστεί το κόστος λειτουργίας των παιδικών σταθμών ώστε να καταβληθούν από το υπουργείο και τα απαραίτητα κονδύλια.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΥΠΕΣΔΔΑ, όμως ο περιφερειάρχης Αθηνών, Μ. Κυριακίδης θα προχωρήσει στην έκδοση διαπιστευτικών πράξεων μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους δήμους όπως προβλεπόταν από το υπουργείο.

Παράλληλα, το υπουργείο θα προχωρήσει στην κατανομή κονδυλίων στους Δήμους για τους παιδικούς σταθμούς με βάση το κόστος λειτουργίας και τον αριθμό των παιδιών. Το συγκεκριμένο ποσό ανέρχεται σε 30 δισ. έναντι 22 δισ. δρχ. που κατεβλήθησαν πέρυσι και αντιστοιχεί πάντα σύμφωνα με το υπουργείο σε 700.000 δρχ. για κάθε παιδί, ποσό που θεωρείται ανταγωνιστικό με το αντίστοιχο ποσό που διατίθεται από τους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς.

Διαβάστε επίσης