ΤΕΡΑΤΩΜΑ

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Το τεράτωμα του μεσοθωρακίου αποτελεί όγκο με ποικίλη βιολογική συμπεριφορά. Προέρχεται από αρχέγονα γεννητικά κύτταρα τα οποία παρέμειναν εγκλωβισμένα στο μεσοθωράκιο κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής εξέλιξης.

Καλοήθη τερατώματα

Τα καλοήθη τερατώματα αποτελούν το 5-8% των όγκων του μεσοθωρακίου. Εμφανίζονται με την ίδια συχνότητα και στα δύο φύλα. Επειδή αναπτύσσονται αργά, οι περισσότεροι ασθενείς δεν έχουν συμπτώματα κατά το χρόνο της αρχικής διάγνωσης. Σπανιότερα είναι δυνατό να δημιουργηθεί συρίγγιο μεταξύ του όγκου και του τραχειοβρογχικού δέντρου προκαλώντας βήχα, αιμόπτυση και αποβολή εμβρυϊκών υπολειμμάτων (τρίχες, τεμάχια δοντιών κ.α). Επίσης είναι δυνατό να ραγούν στην υπεζωκοτική ή την περικαρδιακή κοιλότητα προκαλώντας εμπύημα. Η θεραπεία συνίσταται στη χειρουργική εξαίρεση του όγκου και η πρόγνωση είναι εξαιρετική.

Κακοήθη τερατώματα

Τα κακοήθη τερατώματα αναπτύσσονται γρήγορα προκαλώντας συμπτώματα από την πίεση ή τη διήθηση των οργάνων του μεσοθωρακίου. Το 80% των ασθενών παρουσιάζει ήδη μεταστάσεις κατά την στιγμή της αρχικής διάγνωσης. Η παρουσία τους σχετίζεται με την ανεύρεση αυξημένων τιμών της α-φετοπρωτείνης και της β χοριονικής γοναδοτροπίνης στο αίμα των ασθενών. Η θεραπεία είναι κατά βάση η συνδυασμένη χημειοθεραπεία που ακολουθείται από ακτινοθεραπεία, με υψηλά ποσοστά ανταπόκρισης.