ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΤΙΔΑ

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Η χρόνια μεσοθωρακίτιδα είναι χρόνια φλεγμονώδης διαταραχή που συμπεριφέρεται κλινικά όπως οι όγκοι του μεσοθωρακίου, δημιουργώντας περισσότερο πιεστικά παρά τοπικά ή συστηματικά φλεγμονώδη συμπτώματα. Προκαλείται από ποικιλία μυκητιασικών, μυκοβακτηριδιακών ή βακτηριακών λοιμώξεων, αυτοάνοσων διαταραχών ή φαρμάκων. Η θεραπεία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της πρωταρχικής αιτίας.

Διαβάστε επίσης