ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΔΕΝΩΜΑ

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Το βρογχικό αδένωμα αποτελεί όγκο των βρόγχων με καλοήθη βιολογική συμπεριφορά. Αντιπροσωπεύει το 1% στο σύνολο των όγκων του πνεύμονα, με επίπτωση 2 κρούσματα ανά 10.000 άτομα. Τα βρογχικά αδενώματα συνήθως εμφανίζονται σε ηλικία 16-60 ετών και είναι δυνατό να παρέχουν συμπτώματα για πολλά χρόνια μέχρι να τεθεί η διάγνωση.

Ταξινόμηση

Με βάση την ιστολογική τους εικόνα τα αδενώματα διακρίνονται σε καρκινοειδή (80-90%), αδενοκυστικούς όγκους (10%) και βλεννοεπιδερμοειδείς όγκους (2-3%).

Συμπτώματα

Τα κυριότερα συμπτώματα των βρογχικών αδενωμάτων είναι:
· Χρόνιος βήχας
· Αιμόπτυση

Εξαιτίας της απόφραξης των βρόγχων που προκαλείται από την ανάπτυξη των αδενωμάτων, είναι δυνατό να προκληθεί
· Ατελεκτασία
· Υποτροπιάζουσα πνευμονία
· Πνευμονικό απόστημα
οπότε και κυριαρχούν τα αντίστοιχα συμπτώματα.

Τα βρογχικά καρκινοειδή είναι δυνατό να εκκρίνουν ορμόνες προκαλώντας το καρκινοειδές σύνδρομο που περιλαμβάνει:
· Ερυθρότητα του δέρματος
· Διάρροια
· Βρογχόσπασμο
· Βλάβες των βαλβίδων της καρδιάς.

Κλινική εξέταση – εργαστηριακά ευρήματα

Η κλινική εξέταση συνήθως είναι φυσιολογική εκτός από τις περιπτώσεις όπου έχει αναπτυχθεί κάποια από τις επιπλοκές των αδενωμάτων (πνευμονία – απόστημα – ατελεκτασία). Η ακτινογραφία θώρακα καταδεικνύει μια μονήρη ακτινοσκιερή βλάβη (μονήρης όζος). Κατά τη βρογχοσκόπηση διαπιστώνεται ενδοβρογχική βλάβη που προκαλεί ποικίλου βαθμού στένωση του αυλού. Συγχρόνως λαμβάνεται δείγμα για την ιστολογική διάγνωση.

Θεραπεία

Η θεραπεία εκλογής των βρογχικών αδενωμάτων είναι η χειρουργική εξαίρεσή τους.

Πρόγνωση

Μετά από επιτυχημένη χειρουργική εξαίρεση η πρόγνωση είναι άριστη. Η 5ετής επιβίωση υπερβαίνει το 95%.

Διαβάστε επίσης