Ηπατικό αδένωμα

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Είναι καλοήθης όγκος του ήπατος. Παρατηρείται σχεδόν αποκλειστικά στις γυναίκες και η συχνότητά τους αυξάνεται λόγω της ευρειάς χρήσης αντισυλληπτικών χαπιών.

Κλινική εικόνα

Οι μισοί ασθενείς περίπου είναι χωρίς συμπτώματα. Οι υπόλοιποι παρουσιάζουν πόνο στο δεξιό άνω τεταρτημόριο της κοιλίας ή οξεία ενδοκοιλιακή αιμορραγία και σοκ. Οι επιπλοκές αυτές οφείλονται στην αιφνίδια αιμορραγία εντός του όγκου και στην επακόλουθη ρήξη του όγκου εντός της περιτοναϊκής κοιλότητας. Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ αυτών των οξέων αιμορραγιών και της εμμήνου ρύσεως. Τέλος οι ασθενείς με συμπτώματα, μπορεί να έχουν και ψηλαφητή μάζα στο ήπαρ.

Διάγνωση

Στη διάγνωση βοηθούν η αξονική τομογραφία, το υπερηχογράφημα και η βιοψία με βελόνη.

Αντιμετώπιση

Τα ασυμπτωματικά αδενώματα ή αυτά που είναι μικρότερα των 6 εκατοστών πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά με αξονική τομογραφία ή υπερηχογράφημα και να διακόπτεται η λήψη αντισυλληπτικών, εάν υπάρχει. Η μόνη ένδειξη για χειρουργείο, στις περιπτώσεις αυτές είναι να μεγαλώσει ο όγκος.

Τα αδενώματα, που προκαλούν συμπτώματα, πρέπει να αφαιρούνται. Η εγχείρηση μπορεί να σώσει τη ζωή του ασθενή, σε περίπτωση οξείας αιμορραγίας. Ανάλογα με το μέγεθος του όγκου είναι και η έκταση του ήπατος που θα αφαιρεθεί και μπορεί να κυμαίνεται από σφηνοειδή εκτομή έως μερική ηπατεκτομή.

Τα πολύ μεγάλα αδενώματα ανεξάρτητα εάν είναι ή όχι ασυμπτωματικά πρέπει να αφαιρούνται, χωρίς περίοδο παρακολούθησης, γιατί έχουν πιθανότητα να αιμορραγήσουν ή να μετατραπούν σε κακοήθη.
Τα αποτελέσματα της εγχείρησης είναι πολύ καλά και σπανιότατα υπάρχουν υποτροπές. Βασική είναι η διαπαντός απαγόρευση των αντισυλληπτικών χαπιών στην ασθενή.

Η ακτινοβολία και η χημειοθεραπεία έχουν φτωχά αποτελέσματα, ως θεραπεία.

Διαβάστε επίσης