Οδηγός του Πολίτη με ειδικές ανάγκες

Εκδόθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών ο “Οδηγός του Πολίτη με ειδικές ανάγκες”, με σκοπό να προσφέρει στα άτομα που αντιμετωπίζουν μόνιμα προβλήματα υγείας, πληροφορίες για την παροχή ίσων ευκαιριών. Τον Οδηγό, συνέταξε και επιμελήθηκε η Διϋπουργική Επιτροπή για τα Ατομα με ειδικές ανάγκες και θα διανέμεται δωρεάν.

Στο έντυπο αυτό, περιλαμβάνονται πληροφορίες για τη νομοθεσία, τα δικαιώματα των πολιτών κατά τις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες, θέματα υγείας, εκπαίδευσης, εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης, μεταφορών, επικοινωνίας, κοινωνικού τουρισμού, ειδικών αδειών, αθλητισμού, συντάξεων, φοροαπαλλαγών, δανείων κ.λπ.

Στον απολογισμό της θητείας της Επιτροπής για τα άτομα με ειδικές αναγκες που έληξε τον περασμένο μήνα επισημαίνεται πως αν και είχε ζητηθεί από την Επιτροπή από ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ η υλοποίηση προγραμμάτων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των Ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) στα κτίρια των υπηρεσιών τους, αυτό δεν έχει προχωρήσει ικανοποιητικά.

Οι βασικότεροι από τους λόγους που ορισμένες υπηρεσίες επικαλούνται για την καθυστέρηση των προγραμμάτων αυτών και τη διαμόρφωση των κτιρίων με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση σ’ αυτά ΑΜΕΑ είναι ότι πολλά κτίρια μισθώνονται και δεν είναι ιδιόκτητα, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις, ορισμένα από αυτα είναι διατηρητέα και τέλος η δυσκολία εξεύρεσης πιστώσεων.

Διαβάστε επίσης