Πρόταση νόμου για την Προστασία της Δημόσιας Υγείας από τη Ν.Δ.

Πρόταση Νόμου για την Προστασία της Δημόσιας Υγείας, κατέθεσε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, ο υπεύθυνος του Τομέα Υγείας της Ν.Δ., βουλευτής της Α΄Αθηνών, κ. Νικήτας Κακλαμάνης. Με την πρόταση αυτή το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης προτείνει τη βελτίωση και την αναδιατύπωση των διατάξεων του Α.Ν. 2520/40.

Οι προτεινόμενες διατάξεις

Οι κυριότερες διατάξεις της πρότασης νόμου αφορούν:

Την αποκλειστική ανάθεση της εκτέλεσης των υγειονομικών διατάξεων στα αρμόδια υγειονομικά δημόσια όργανα, επειδή είναι άμεση ανάγκη κάθε νέα διάταξη να είναι εναρμονισμένη με τα σύγχρονα επιστημονικά και νομικά δεδομένα.

Τη διεύρυνση του φάσματος των δραστηριοτήτων, για τις οποίες θα πρέπει να εκδίδονται υγειονομικές διατάξεις, για τις οποίες υπάρχει διαπιστωμένο νομοθετικό κενό.

Προτείνεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων (αφαίρεση αδειών – επιβολή προστίμων) κατά των παραβατών των υγειονομικών διατάξεων που να είναι άμεσα εκτελεστές.

Αναγνωρίζεται το επάγγελμα του χειριστή τροφίμων και ποτών και η προβλεπόμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος αποτελεί προϋπόθεση για τη δυνατότητα λειτουργίας τέτοιων επιχειρήσεων ή και απασχόλησης σε αυτές.

Αντιμετωπίζονται σε νέα βάση τα λοιμώδη νοσήματα (νέα και παλαιά).

Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την επαρκή στελέχωση, μηχανοργάνωση και εξασφάλιση της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής σε όλες τις υγειονομικές υπηρεσίες, είναι σίγουρο ότι θα επιτύχουν τον επιδιωκόμενο σκοπό της προστασίας και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας στη Χώρα μας.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση