Η γραφειοκρατία κύριο πρόβλημα της Δημόσιας Υγείας

Η γραφειοκρατία είναι ένα από τα σοβαρότερα μειονεκτήματα του δημόσιου τομέα υγείας έναντι του ιδιωτικού, καθώς αποτελεί την μεγαλύτερη τροχοπέδη στη προσπάθεια προμήθειας, συντήρησης και επισκευής του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας.

Το οργανωτικό και διοικητικό χάος που επικρατεί από την άλλη σε αυτά, είναι υπεύθυνο για την κακή εικόνα που παρουσιάζουν παρά το ότι δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τα ευρωπαϊκά, όσο αφορά τα θέματα ποιότητας.

Οι παραπάνω επισημάνσεις έγιναν σε συνέντευξη τύπου με αφορμή το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο «Δημόσια και Ιδιωτική Υγεία – Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που έχουν οδηγούν στη συνεργασία ή στον ανταγωνισμό;».

Το συνέδριο διοργανώνεται από το ελληνικό τμήμα της European Health Managers Forum, o πρόεδρος της οποίας κ. Α. Σαρρής τόνισε ότι καθοριστικής σημασία διαφορά ανάμεσα στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα υγείας είναι η εμπορευματοποίηση της υγείας από τον ιδιωτικό τομέα.

Διαβάστε επίσης