ΣτΕ: Οι γιατροί δεν δικαιούνται επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών

Δεν δικαιούναι το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών όσοι γιατροί κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα, σύμφωνα με απόφαση του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η απόφαση αυτή ακυρώνει απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, που είχε εγκρίνει την χορήγηση του συγκεκριμένου επιδόματος σε 36 γιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία». Ειδικότερα οι γιατροί ζήτησαν από τη διοίκηση του νοσοκομείου, να τους χορηγηθεί το εν λόγω επίδομα, αλλά η τελευταία τους αρνήθηκε, επικαλούμενη ότι σύμφωνα με το νόμο 1397/1983 στους γιατρούς του ΕΣΥ εφαρμόζεται ειδικό μισθολόγιο και χορηγούνται σε αυτούς μόνο τα επιδόματα για δαπάνες βιβλιοθήκης, κίνησης, πενταετίας και το οικογενειακό.

Κατόπιν αυτού οι 36 γιατροί προσέφυγαν στην Διοικητική Δικαιοσύνη και το Εφετείο έκανε δεκτές τις αιτήσεις. Συγκεκριμένα έκρινε ότι η χορήγηση του εν λόγω επιδόματος, συνδεόμενη κατά την έννοια των διατάξεων των νόμων 1505/1984 και 1587/1986 «με την τεκμαιρόμενη αυξημένη υπηρεσιακή ικανότητα των κατόχων τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών, είναι ανεξάρτητη τόσο από το είδος και το ύψος των αποδοχών των δικαιούχων, όσο και από τον κλάδο και την κατηγορία στην οποία αυτοί ανήκουν και ότι, συνεπώς, η εξαίρεση των γιατρών του ΕΣΥ από τη χορήγηση του επιδόματος αυτού συνιστά αδικαιολόγητη δυσμενή μεταχείριση σε βάρος τους, αντικείμενη στην αρχή της ισότητας».

Το Γ΄ Τμήμα του ΣτΕ, στο οποίο προσέφυγε η διοίκηση του νοσοκομείου με την υπ’ αριθμ. 328/2001 απόφασή του έκρινε τα αντίθετα, δηλαδή: «Στα πλαίσια του διαμορφωθέντος για τους γιατρούς του ΕΣΥ ειδικού μισθολογίου, αποκλείσθηκε η χορήγηση στους γιατρούς, που αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία δημοσίων λειτουργών, οποιωνδήποτε άλλων επιδομάτων (εκτός οικογενειακού) των οποίων η χορήγηση προβλεπόταν με βάση την προϋφιστάμενη νομοθεσία, όπως το επίδομα διδακτορικού διπλώματος».

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση