ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΦΥΜΑΤΙΝΗΣ

Άλλες ονομασίες

Δοκιμασία Mantoux

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Η δοκιμασία φυματίνης αποτελεί αδρή διαγνωστική μέθοδο κατά την οποία ελέγχεται η μόλυνση κάποιου ατόμου, από το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης. Το θετικό αποτέλεσμα της δοκιμασίας δεν αποδεικνύει και δε διακρίνει την πρόσφατη από την παρελθούσα λοίμωξη.

Τεχνική

Η μέθοδος που προτιμάται στην κλινική πράξη συνίσταται στην ενδοδερμική χορήγηση 0,1 ml διαλύματος που περιέχει το ισοδύναμο 5 μονάδων φυματίνης. Η έγχυση πραγματοποιείται στο δέρμα της παλαμιαίας επιφάνειας του αντιβραχίου και το αποτέλεσμα αναγιγνώσκεται μετά από 48-72 ώρες.

Αξιολόγηση του αποτελέσματος

Το αποτέλεσμα θεωρείται θετικό, αν προκληθεί ερυθρότητα και πάχυνση του δέρματος γύρω από το σημείο χορήγησης, διαμέτρου μεγαλύτερης των 10 χιλιοστών. Αμφίβολο κρίνεται το αποτέλεσμα όταν η πάχυνση του δέρματος είναι μεταξύ 5 και 10 χιλιοστών και αρνητικό, αν είναι κάτω από 5 χιλιοστά. Αξίζει να σημειωθεί ότι το αρνητικό αποτέλεσμα δεν αποκλείει τη διάγνωση της φυματίωσης, αφού μπορεί να παρατηρηθεί σε ποσοστό 20% των ατόμων που νοσούν. ’λλε καταστάσεις στις οποίες μπορεί να ληφθούν ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα είναι 1) στην πορεία άλλων λοιμωδών νοσημάτων (πχ ιλαράς) 2) σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς 3) σε ασθενείς που λαμβάνουν κορτιζόνη και αντίστοιχα φάρμακα 4) σε σοβαρές μορφές ενεργού φυματίωσης.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση