Τα αποτελέσματα των εξετάσεων για φυματίωση των νεοσύλλεκτων του 2001

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνει τα αποτελέσματα του ελέγχου, στον οποίο υποβλήθηκαν οι νεοσύλλεκτοι (Ν/Σ) του έτους 2001, στα πλαίσια της επιτήρησης για την νόσο της φυματιώσεως καθώς και την προφύλαξη από αυτήν.

Η επιτήρηση της συγκεκριμένης νόσου επιτυγχάνεται:

– Με ακτινολογικό έλεγχο, δηλαδή ακτινογραφία Θώρακος, που προσκομίζουν οι Ν/Σ κατά την κατάταξή τους, ενώ σε περίπτωση μη προσκόμισης αυτής διενεργείται μικροακτινογράφηση στα Ακτινολογικά Κέντρα Επιθεώρησης της Φυματιώσεως (ΑΚΕΝΕΦ) που λειτουργούν στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία των:

– 424 ΓΣΝΕ

– 414 ΣΝΕΝ

– 412 ΓΣΝ

– 406 ΓΣΝ

– Με την δοκιμασία δερματοαντίδρασης MANTOUX.

Η προφύλαξη του προσωπικού έναντι της φυματίωσης επιτυγχάνεται με το εμβόλιο BCG, που διενεργείται σε όλους τους Ν/Σ, όταν η δερματοαντίδραση MANTOUX αποβαίνει αρνητική.

Το εμβόλιο BCG εφαρμόζεται από το 1981. Όπως φαίνεται στους πίνακες, παρατηρείται δραματική μείωση των κρουσμάτων φυματίωσης και ιδιαίτερα της φυματιώδους μηνιγγίτιδας.

Από τους νεοσύλλεκτους οπλίτες τους 2001 διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

– Ποσοστό 43.7% αυτών δεν προσκόμισε ακτινογραφία και διενεργήθηκε μικροακτινογράφηση στα κατά τόπους ΑΚΕΝΕΦ, με τα παρακάτω αποτελέσματα:

– Φυσιολογική μικροακτινογράφηση, ποσοστό 98,23%

– Με ενεργό φυματίωση, ποσοστό 0,00%

– ’λλα ακτινολογικά ευρήματα, ποσοστό 1,77%.

– Ποσοστό 56,3%, προσκόμισαν ακτινογραφία και διαπιστώθηκαν 15 περιστατικά, με φυματίωση αναπνευστικού, πρόσφατη ή σε αποδρομή και κρίθηκαν όπως παρακάτω:

– Έλαβαν προσωρινή αναβολή πέντε (5)

– Υπηρέτησαν ως βοηθητικοί Ι2-Ι4 δέκα (10).

– Ποσοστό 89,5% εκ των Ν/Σ υποβλήθηκε σε δερματαντίδραση MANTOUX. Από αυτούς:

– Ποσοστό 91,11%, ήταν αρνητικοί στη δοκιμασία MANTOUX.

– Ποσοστό 8,46%, παρουσίασαν θετική δοκιμασία MANTOUX.

– Ποσοστό 0,43% δεν υποβλήθηκαν σε δοκιμασία MANTOUX για οποιοδήποτε λόγο.

Από το σύνολο των νεοσύλλεκτων ποσοστό 79,8% εμβολιάσθηκε με το BCG, ενώ ποσοστό 1,93%, διέφυγαν τον εμβολιασμό BCG, για το συγκεκριμένο χρόνο.

Διαβάστε επίσης