ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Είναι το σύνδρομο που προκύπτει όταν θρόμβος προερχόμενος από το φλεβικό σύστημα ή τις δεξιές καρδιακές κοιλότητες αποφράσσει κάποιο κλάδο της πνευμονικής αρτηρίας.

Παθογένεια

Ως ελέγχθει ο θρόμβος προέρχεται συνήθως από το εν τω βάθει φλεβικό σύστημα των κάτω άκρων απ΄όπου τμήμα του ή ολόκληρος μπορεί να αποσπασθεί και να μεταφερθεί με την ροή του αίματος στην πνευμονική αρτηρία προκαλώντας απόφραξη κάποιου κλάδου της. Οι αιτίες που προκαλούν θρόμβωση στα κάτω άκρα είναι :
Α) Συγγενείς : συγγενής έλλειψη κάποιων πρωτεϊνών (πρωτεϊνη C, S, αντιθρομβίνη ΙΙΙ) ή τροποιημένος παράγοντας πήξεως V (παράγοντας Leyden).
Β) Επίκτητες : Εγχειρήσεις, παρατεταμένη ακινησία, τραυματισμοί, παχυσαρκία, κακοήθειες, χρήση αντισυλληπτικών ιδίως σε συνδυασμό με κάπνισμα, τραυματισμοί σπονδυλικής στήλης.

Κλινική εικόνα

Τα συμπτώματα ποικίλλουν ανάλογα με το μέγεθος του αγγείου που αποφράσσεται. Τα πιο συνηθισμένα είναι: Θωρακικό άλγος, αίσθημα παλμών, ταχύπνοια, ταχυκαρδία, πυρετική κίνηση, ενώ σε απόφραξη μεγάλου κλάδου δυνατόν να υπάρχει εικόνα shock. Επίσης μπορεί να υπάρχουν και συμπτώματα από την θρόμβωση των κάτω άκρων, όπως πόνος, ερυθρότητα και οίδημα στο αντίστοιχο σκέλος.

Διάγνωση

Η υποψία τίθεται από την κλινική εικόνα, το ηλεκτροκαρδιογράφημα, την ακτινογραφία θώρακα και κάποιες συγκεκριμένες εξετάσεις αίματος (όπως αέρια αρτηριακού αίματος, LDH, S-διμερή με μέθοδο ELISA). Χρήσιμες είναι οι πληροφορίες από το υπερηχογράφημα καρδιάς και το Triplex φλεβών κάτω άκρων, ενώ η διάγνωση συνήθως τίθεται με το σπινθηρογράφημα πνευμόνων αερισμού – αιματώσεως. Σε σπάνιες περιπτώσεις για διαγνωστικούς αλλά και για θεραπευτικούς σκοπούς χρησιμοποιείται η αγγειογραφία της πνευμονικής αρτηρίας που γίνεται με καθετηριασμό της καρδιάς.

Αντιμετώπιση

Η αντιμετώπιση της ΠΕ περιλαμβάνει δύο μέρη :
Α) την άμεση : κατά την οποία γίνεται χορήγηση ηπαρίνης και οξυγόνου, ενώ σε βαρειές περιπτώσεις γίνεται προσπάθεια λύσης του θρόμβου με στρεπτοκινάση ή η μηχανικής αφαίρεσης του θρόμβου κατά τη διάρκεια αγγειογραφίας (εμβολεκτομή).
Β) την πρόληψη : κατά την οποία γίνεται χορήγηση αντιπηκτικών φαρμάκων για διάστημα από 3 μήνες ως και εφ’ όρου ζωής (ανάλογα τις αιτίες). Σε περιπτώσεις επανειλημμένων επεισοδίων ΠΕ τοποθετείται στην κάτω κοίλη φλέβα ένα «φίλτρο» που εμποδίζει την δίοδο των θρόμβων.

Διαβάστε επίσης