Πως βλέπουν τα μωρά τον κόσμο;

Οταν τα μωρά ατενίζουν με απορία τον κόσμο, δεν είναι βέβαιο ακριβώς τι βλέπουν. Τώρα πλέον με τη βοήθεια μία νέας τεχνικής απεικόνισης του εγκεφάλου, οι ερευνητές κατορθώνουν να έχουν μία πιο ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με το τι βλέπουν τα παιδικά μάτια. Σε μία έρευνα που έγινε σε 22 παιδιά, βρετανοί ερευνητές ανακάλυψαν ότι ένα βρέφος 8 μηνών βλέπει τα αντικείμενα τόσο καθαρά όσο και ένας ενήλικας, δηλαδή τα αντιλαμβάνεται ως ολοκληρωμένα αντικείμενα με καθορισμένο σχήμα. Από την άλλη, ένα βρέφος 6 μηνών, φαίνεται ότι βλέπει ένα αντικείμενο περισσότερο σαν τμήμα μίας ομάδας αντικειμένων, παρά σαν ένα μεμονωμένο πράγμα. Ο Δρ. Gergely Csibra και οι συνερτάτες του από το Birkbeck College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου
υπολόγισαν τη δραστηριότητα του εγκεφάλου των παιδιών, κατά τη διάρκεια που αυτά έβλεπαν διάφορα σχήματα στην οθόνη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Η ερευνητική ομάδα έδειξε σε βρέφη, σε μια οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή, σχήματα που ήταν όμοια με τον πακμαν. Σε κάποιο σημείο όπου τα στόματα των τεσσάρων πακμαν έβλεπαν το ένα το άλλο, δημιουργήθηκε ανάμεσά τους ένα τετράγωνο. Προηγούμενες έρευνες είχαν δείξει ότι όταν οι ενήλικες διέκριναν αυτό το τετράγωνο, παρουσιάζαν μία αύξηση στην εγκεφαλική τους δραστηριότητα. Στα πειράματα αυτά, που έγιναν στα βρέφη προέκυψε ότι ενώ τα βρέφη ηλικίας 8 μηνών παρουσιάζαν την ίδια αύξηση στην εγκεφαλική τους δραστηριότητα όταν έβλεπαν το τετράγωνο, τα βρέφη ηλικίας 6 μηνών δεν παρουσιάζαν αυτή την αύξηση. Τα μικρότερης ηλικίας βρέφη πράγματι παρουσίαζαν και αυτά παρόμοια εγκεφαλικά δείγματα, αλλά η δραστηριότητά τους παρουσίαζε παύσεις μεγάλης χρονικής διάρκειας. Σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Csibra η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αναπτύσσεται ο εγκέφαλος στα βρέφη είναι σημαντική καθώς έχει μεγάλη σημασία για την εκπαίδευση και την φροντίδα τους. Τονίζει δε ότι η διαφορές που διαπιστώνονται ανάμεσα σε βρέφη ηλικίας 6 μηνών και ηλικίας 8 μηνών, υποδηλώνουν ότι σε αυτή την χρονική περίοδο συντελείται ένα σημαντικότατο βήμα στην ανάπτυξη του εγκεφάλου των παιδιών.

Διαβάστε επίσης