ΜΕΣΟΚΟΙΛΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Άλλες ονομασίες

VSD (Ventricular Septal Defect)

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Είναι κατ’ αντιστοιχίαν με την μεσοκολπική η παραμονή τρίματος («τρύπας») στο διάφραγμα που διαχωρίζει τις δύο κοιλίες της καρδιάς.

Παθογένεια

Είναι η συχνότερη συγγενής ανωμαλία. Το έλλειμα ποικίλλει σε εντόπιση αλλά και σε μέγεθος (από λίγα mm2 έως, 3,5cm2 ή και περισσότερο). Εδώ υπάρχει διαφυγή αίματος από την αριστερή προς την δεξιά κοιλία, ανάλογη μάλιστα με το μέγεθος του ελλείματος. Σε μικρές επικοινωνίες η διαφυγή είναι μικρή και άνευ ιδιαίτερης σημασίας. Οταν όμως το έλλειμα είναι πάνω από 1-1,5 cm2 τότε υπάρχει μεγάλη ροή από αριστερά προς τα δεξιά που προκαλεί υπερφόρτωση της δεξιάς κοιλίας και στη συνέχεια της πνευμονικής κυκλοφορίας. Ετσι σιγά-σιγά εμφανίζεται πνευμονική, υπέρταση, οπότε ανεβαίνουν οι πιέσεις στις δεξιές κοιλότητες και τότε έχουμε αντιστροφή της ροής και είσοδο πλέον φλεβικού αίματος από την δεξιά κοιλία στην αριστερή προκαλώντας κυάνωση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Μετά το 1ο έτος ζωής η πρόγνωση είναι πολύ καλή. Οι 7 στους 10 ασθενείς παραμένουν σταθεροί στους. Σε δύο ασθενείς στους 10 το έλλειμα κλείνει (στο 90% έως την ηλικία των 8 ετών) και μόνο ο ένας στους δέκα θα επιδεινωθεί.

Κλινική εικόνα

Πολλές φορές σε μικρά ελλείματα η νόσος είναι ασυμπτωματική. Οταν εμφανισθούν συμπτώματα αυτά είναι :
Αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια και σύνδρομο Eisenmenger με κυάνωση
πλητροδακτυλία και
δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια.

Διάγνωση

Γίνεται με την ακρόαση όπου ακούγεται χαρακτηριστικό φύσημα, με το ηλεκτροκαρδιογράφημα όπου συνήθως διαπιστώνουμε υπερτροφία της δεξιάς κοιλίας και το υπερηχογράφημα που θέτει με βεβαιότητα την διάγνωση και δείχνει την έκταση της νόσου.

Τέλος με τον καθετηριασμό της καρδιάς, που σπάνια απαιτείται πλέον, γίνεται άμεση μέτρηση και καταγραφή της πιέσεως και της οξυγόνωσης του αίματος εκατέρωθεν του ελλείματος, μέσα στις δύο κοιλίες.

Αντιμετώπιση

Παιδιά χωρίς συμπτώματα και με φυσιολογικές πνευμονικές πιέσεις (ακόμα και σε μεγάλη μεσοκοιλιακή επικοινωνιά) μπορούν και αντιμετωπίζονται φαρμακευτικά έως την ηλικία των 3-5 ετών που γίνεται χειρουργική αποκατάσταση του ελλείματος εάν δεν έχει ήδη γίνει αυτόματη σύγκλιση. Η χειρουργική επέμβαση συνιστάται σε όλους με εικόνα καρδιακής ανεπάρκειας η πνευμονικής υπέρτασης. Η διόρθωση γίνεται με τη χρήση patch («μπάλωμα» από συνθετικό υλικό) με θνησιμότητα 3% περίπου.

Διαβάστε επίσης