Η Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών θα δώσει το παρών το 2004

Οδοντιατρική περίθαλψη στους αθλητές και στους συνοδούς τους, οι οποίοι θα έρθουν στην χώρα μας για τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2004, προσφέρθηκε να προσφέρει εθελοντικά η Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Η πρόταση κατατέθηκε από τον πρόεδρο της Σχολής, καθηγητή κ. Β. Τσάτσα και στόχο έχει την ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών στους χώρους διαμονής και τέλεσης των αγώνων.

Στην προσπάθεια αυτή έχουν ενδιαφερθεί να συμμετάσχουν το μεγαλύτερο μέρος του επιστημονικού προσωπικού της σχολής, οι εξειδικευμένοι άμισθοι επιστημονικοί συνεργάτες και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές. Αν και τα οδοντιατρικά περιστατικά κατά την διάρκεια των αγώνων δεν είναι και πολύ συχνά, η άμεση και υπεύθυνη αντιμετώπισή τους έχει μεγάλη σημασία για τον αθλητή.

Διαβάστε επίσης