Διεθνές Κέντρο για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας στο Μόναχο

Η Ελληνική Εταιρία για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας, σαν μέλος της IFMSS (International Federation of MS Societies – Ομοσπονδία Εταιριών για τη ΣΚΠ), σε σχετικό δελτίο τύπου της, ενημερώνει ότι:’Οι έρευνες για τα αίτια που προκαλούν τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας και αυτές για την εύρεση της οριστικής θεραπείας θα προοδεύσουν σημαντικά με το καινούργιο διεθνές Κέντρο, το οποίο διαθέτει 5.000.000 δολάρια με στόχο να πετύχει: Την επίσπευση του χρόνου διάρκειας των ερευνών, την μείωση του κόστους τους, την καλύτερη απόδοση τους. Το Κέντρο θα χρησιμοποιήσει την τελευταία τεχνολογία για να αναλύσει τα στατιστικά δεδομένα των ερευνών που έχουν γίνει μέχρι τώρα, με στόχο τη δημιουργία virtual ομάδων ασθενών-placebo.
Για κάθε έγκυρη επιστημονική έρευνα που σχετίζεται με τη δράση φαρμακευτικών ουσιών χρειάζεται να γίνει διπλή-τυφλή μελέτη. Μελέτη δηλαδή στην οποία λαμβάνει μέρος ένας αριθμός ασθενών από τους οποίους οι μισοί παίρνουν το πραγματικό φάρμακο, ενώ οι άλλοι μισοί ψευδοφάρμακο (placebo). Οι ασθενείς δεν ξέρουν ποια από τις δύο ουσίες παίρνoυν αλλά ούτε και οι επιστήμονες και το βοηθητικό προσωπικό που διεξάγουν την έρευνα. Έτσι συνάγονται αντικειμενικά συγκριτικά στοιχεία.

Η πρωτοβουλία και η χρηματοδότηση ανήκουν στη International Federation of Multiple Sclerosis Societies (IFMSS), τον οργανισμό στον οποίο συμμετέχουν 38 Εταιρίες για τη ΣΚΠ από όλο τον κόσμο. Το καινούργιο κέντρο δεδομένων θα εγκατασταθεί στο Ινστιτούτο Ιατρικών Στατιστικών Δεδομένων και Επιδημιολογίας του Πολυτεχνείου του Μονάχου, που κέρδισε τον σκληρό διεθνή διαγωνισμό με ανταγωνιστές αντίστοιχα κέντρα της Μεγάλης Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Επικεφαλής της ομάδας δημιουργίας του Κέντρου είναι ο Καθηγητής Ian McDonald, νευρολόγος και εξέχοντας επιστήμονας στον τομέα της ΣΚΠ, που μας είπε : ‘Υπάρχει επιτακτική ανάγκη να βρούμε καινούργιους και περισσότερο αποτελεσματικούς τρόπους ελέγχου της ασθένειας, με βασικό στόχο να βρεθεί η οριστική θεραπεία. Μέχρι τώρα οι έρευνες για καινούργια φάρμακα γίνονται με μεγάλες διπλές-τυφλές μελέτες. Σήμερα που υπάρχουν θεραπείες που έχουν έστω και περιορισμένα αποτελέσματα όσον αφορά τη νόσο, δεν είναι πλέον ηθικά ή οικονομικά δυνατό να συνεχίσουμε να κάνουμε μελέτες αυτού του τύπου. Το καινούργιο Κέντρο στοχεύει στη λύση του προβλήματος αυτού συγκεντρώνοντας, τα μέχρι σήμερα ερευνητικά στατιστικά δεδομένα που αφορούν τους ασθενείς-placebo σε μια κεντρική τράπεζα πληροφοριών. Ο επόμενος στόχος του Κέντρου είναι να δημιουργήσει ένα μοντέλο που θα αντικαταστήσει τους ασθενείς-placebo στις διπλές-τυφλές μελέτες. Το μοντέλο αυτό θα χρησιμοποιεί τα υπάρχοντα στατιστικά στοιχεία για να προβλέψει την αντίδραση των ασθενών-placebo κάτω από ορισμένες συνθήκες. Το αποτέλεσμα θα είναι η «γέννηση› μιας ομάδας «εικονικών› ασθενών-placebo. Στη συγκέντρωση των δεδομένων θα περιλαμβάνεται και η συλλογή άλλων σημαντικών στοιχείων με σκοπό τη δημιουργία δεικτών, όπως για παράδειγμα ενός δείκτη που να αφορά στις μαγνητικές τομογραφίες. Τα επιπλέον αυτά στοιχεία ίσως να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν σε κλινικές έρευνες. Σήμερα οι έρευνες για τη ΣΚΠ ‘σκοντάφτουν’ στη δυσκολία μέτρησης του δείκτη εξέλιξης της νόσου, επειδή αυτή είναι τόσο απρόβλεπτη. Η δημιουργία ενός αξιόπιστου δείκτη για την πρόβλεψη της εξέλιξης της νόσου, θα συντομεύσει κατά πολύ τη διάρκεια των μελετών και θα μειώσει το κόστος τους. Η δημιουργία του Κέντρου αποτελεί ένα από τα πιο συναρπαστικά καινούργια ερευνητικά προγράμματα για τη ΣΚΠ. Χωρίς αυτό οι μελλοντικές έρευνες για την αποτελεσματικότητα διαφόρων φαρμακευτικών ουσιών στη ΣΚΠ θα είναι πολύ δύσκολο να γίνουν’.

Στην ομάδα του καθηγητή Ian McDonald περιλαμβάνονται και άλλοι εξέχοντες επιστημονικοί και κλινικοί συνεργάτες όπως οι Dr Henry MacFarland και Dr John Noseworthly από τις Η.Π.Α., o Dr Donald Paty από τον Καναδά και ο Dr Chris Poleman από την Ολλανδία. «Η ιδέα της δημιουργίας του Κέντρου έγινε δεκτή με ενθουσιασμό. Θα γίνει ο παγκόσμιος άξονας ερευνών για τη ΣΚΠ και θα ενθαρρύνει τη διεθνή συνεργασία›, μας είπε η κα Christine Purdy, Γενική Διευθύντρια της IFMSS. H Maureen Dickson της Βρετανικής Εταιρίας για τη ΣΚΠ, η οποία πήρε το βραβείο ‘Wolfensohn’ της IFMSS για τους ανθρώπους με ΣΚΠ (ΑμΣΚΠ), λέει: ‘Υποστηρίζω θερμά το ερευνητικό πρόγραμμα του Kέντρου γιατί θα επισπεύσει τις έρευνες και θα έχει σαν αποτέλεσμα τη χορήγηση περισσότερο αποτελεσματικών φαρμάκων πράγμα που θα ευεργετήσει τους 2.500.000 ΑμΣΚΠ του πλανήτη μας’. Ο Eric Hovde, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη ΣΚΠ των Η.Π.Α. που είναι ο ίδιος ΑμΣΚΠ μας λέει ότι ‘κάθε ΑμΣΚΠ έχει διαφορετικά συμπτώματα και εξέλιξη. Η συγκέντρωση, η ανάλυση και ο συνδυασμός των δεδομένων που έχουμε μέχρι τώρα παγκοσμίως θα αποτελέσουν τη βάση για την καλύτερη κατανόηση αυτών των διαφορών’. Ο Reid Nickolson, Πρώτος Αντιπρόεδρος της IFMSS και ΑμΣΚΠ είναι το ίδιο ενθουσιώδης. ‘Η μαθηματική απεικόνιση μιας ασθένειας έχει βοηθήσει πολύ στην κατανόηση της πράγμα που έγινε για παράδειγμα με το AIDS. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που ακόμη δεν ξέρουμε για τη ΣΚΠ και αισιοδοξώ ότι το καινούργιο Κέντρο θα επεκτείνει τις γνώσεις μας στον τομέα αυτό’.Στο Κέντρο θα δοθεί κάποιο όνομα που να αναγνωρίζει τη τεράστια προσφορά της κας Sylvia Lawry στο διεθνές κίνημα για τη ΣΚΠ. H κα Lawry είναι ιδρυτής της Αμερικανικής Εταιρίας για τη ΣΚΠ και της IFMSS.

Διαβάστε επίσης