ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΡΙΓΛΩΧΙΝΟΣ

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Είναι η βαλβιδοπάθεια κατά την οποία υπάρχει παλινδρόμηση αίματος από την δεξιά κοιλία προς τον δεξιό κόλπο κατά την συστολή.

Παθογένεια

Η Α.Τ. μπορεί να προκληθεί σπανιότερα από ανατομική βλάβη της βαλβίδος (ρευματικός πυρετός, ενδοκαρδίτιδα, νόσος Ebstein, τραύμα, μυξωματώδης εκφύλιση) συνήθως όμως δευτεροπαθώς λόγω διατάσεως της δεξιάς κοιλίας (καρδιακή ανεπάρκεια, παθήσεις των πνευμόνων, πνευμονική υπέρταση, βλάβη της πενυμονικής βαλβίδος).

Κλινική εικόνα

Αν δεν υπάρχει πνευμονική υπέρταση η Α.Τ. είναι καλά ανεκτή και ασυμπτωματική για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Οταν η Α.Τ. είναι σημαντικού βαθμού ή συνυπάρχει πνευμονική υπέρταση ο ασθενής παραπονείται για εύκολη κόπωση, δύσπνοια, οιδήματα κάτω άκρων και «βάρος» στην κοιλία (λόγω ηπατομεγαλίας και ασκίτη)

Διάγνωση

Η υποψία τίθεται με την κλινική εξέταση, η επιβεβαίωση όμως, καθώς και ο καθορισμός της βαρύτητας γίνεται με το υπερηχογράφημα. Πολύ βοηθητική είναι και η ακτινογραφία θώρακος ιδίως επί συνυπάρξεως παθήσεων των πνευμόνων.

Αντιμετώπιση

Η αμιγής Α.Τ. χωρίς συνοδό πνευμονική υπέρταση είναι πολύ καλά ανεκτή. Σε σοβαρές περιπτώσεις δευτεροπαθούς Α.Τ. που κρίνεται απαραίτητη η παρέμβαση γίνεται εγχείρηση κατά την οποία γίνεται προσπάθεια επιδιόρθωσης και οχι αντικατάστασης της βαλβίδος.

Διαβάστε επίσης