Η σεξουαλική ταυτότητα περιλαμβάνεται στον γενετικό κώδικα

Η σεξουαλική ταυτότητα περιλαμβάνεται στον γενετικό κώδικαΟι σεξουαλικές προτιμήσεις επηρεάζονται σημαντικά από τα γονίδια μας, σύμφωνα με μελέτη που έγινε σε αδέλφια, δίδυμα και μη, η οποία δημοσιεύεται στο περιοδικό American Journal of Psychiatry. Στην έρευνα μελετήθηκαν οι σεξουαλικές προτιμήσεις (ετερόφυλοι, ομοφυλόφιλοι ή αμφίφυλοι) 1.588 μονοωογενών και διωογενών διδύμων (794 ζευγάρια) και 1.380 μη δίδυμων αδελφών. Οπως διαπιστώθηκε η συμφωνία και η ταυτότητα στις σεξουαλικές προτιμήσεις ήταν πολύ μεγάλη στα μονοωογενή δίδυμα (προέρχονται από την διαίρεση ενός γονιμοποιημένου ωαρίου, και έχουν κοινό γενετικό κώδικά), φθάνοντας το 32%, ενώ ήταν μικρότερη στα δυωογενή (8%). Επιπλέον φάνηκε ότι οι γενετικοί παράγοντες επηρεάζουν πολύ περισσότερο τις σεξουαλικές προτιμήσεις από ότι άλλοι παράγονες, όπως για παράδειγμα το οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο όμως παίζει και αυτό καθοριστικό ρόλο.

Ο Kenneth S. Kendler του Medical College of Virginia Virginia Commonwealth University in Richmond δήλωσε ότι ‘προηγούμενες έρευνες σε δίδυμους σχετικά με τις σεξουαλικές προτιμήσεις δεν στηρίζονταν σε τόσο συστηματικές μεθόδους επιλογής δειγμάτων και έτσι τα αποτελέσματά τους ήταν αμφίβολα. Αυτό δεν συμβαίνει στην παρούσα έρευνα’. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ο βαθμός ομοιότητας των σεξουαλικών προτιμήσεων στα δυωογενή δίδυμα, είναι παρόμοιος με αυτόν των μη διδύμων.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση