Διευκρινήσεις του Υπουργείου Γεωργίας για τα γαλλικά κρέατα

Ο Υπουργός Γεωργίας κ. Γιώργος Ανωμερίτης απαντώντας σε σχετικά δημοσιεύματα, που ανέφεραν ότι η Ισπανία προέβη σε απαγόρευση του γαλλικού κρέατος, ενώ έκαναν λόγο για δήθεν αδράνεια των Ελληνικών αρχών, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

‘1. Πρώτη η Ελλάδα, μετά την αποκάλυψη ότι διατέθηκαν κρέατα στην αγορά από βοοειδή της Γαλλίας τα οποία προσβλήθηκαν από την ασθένεια BSE, προέβη σε δεσμεύσεις και εντατικούς ελέγχους κρεάτων.
2. Τα κοινοτικά θέματα και προβλήματα, επιλύονται στα κοινοτικά όργανα. Επομένως, αν αιτιολογούνται μέτρα, αυτά θα αποφασισθούν στην Μόνιμη Επιτροπή Κτηνιατρικής, η οποία θα συνέλθει την επόμενη εβδομάδα. Μονομερή μέτρα ισοδυναμούν με εμπορικό ενδοκοινοτικό πόλεμο και δεν οδηγούν, παρά μόνο στην ακύρωση κοινών πολιτικών.
3. Η Ισπανία, η οποία συνορεύει με τη Γαλλία, δεν έλαβε μέτρα για το κρέας, αλλά μόνο για την εισαγωγή ζώντων ζώων αναπαραγωγής, εμβρύων και ωαρίων!
4. Η χώρα μας, αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα του προβλήματος για την ανθρώπινη υγεία και την κτηνοτροφία, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα αυστηρά μέτρα. ‘

Διαβάστε επίσης