Πιο ανθεκτικοί στον καρκίνο του στομάχου οι Ασιάτες

Ογκους με διαφορετικά βιολογικά χαρακτηριστικά είχαν ασθενείς με καρκίνο του στομάχου Ασιατικής καταγωγής, σε σχέση με μη Ασιάτες, γεγονός που ίσως εξηγεί γιατί είχαν και καλύτερο ποστοστό επιβίωσης. Τα ανωτέρω προέκυψαν από σχετική ιατρική μελέτη του UC Irvine College. Τα ευρήματα αυτά είναι ενδεχομένως τα πρώτα που συνδέουν τις διαφορές που εμφανίζει η βιολογία του όγκου με το διαφορετικό ποσοστό επιβίωσης, ανάμεσα σε ομάδες διαφόρων εθνικοτήτων, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν σημαντικά στοιχεία στην έρευνα γιατί ορισμένοι όγκοι προσβάλλουν περισσότερο και πιο επιθετικά ορισμένους πληθυσμούς από ότι καποιους άλλους.

Ο Hoda Anton-Culver, καθηγητής επιδημιολογίας και ο Δρ. Charles Theuer βοηθός καθηγητή χειρουργικής, ήταν επικεφαλής μίας ομάδας, που εξέτασε τα αρχεία 3.770 Ασιατών και μη Ασιατών ασθενών της Νότιας Καρολίνας, οι οποίοι είχαν καρκίνο στομάχου. Ανακάλυψαν ότι το ποσοστό επιβίωσης των Ασιατών ασθενών ήταν πολύ πιο υψηλό από τις ομάδες των υπολοίπων εθνικοτήτων. Επιπλέον ανακάλυψαν ότι οι όγκοι στους Ασιάτες δεν εισέβαλαν στους ιστούς εξίσου επιθετικά όσο οι όγκοι στους μη Ασιάτες.

Σύμφωνα με τον Anton-Culver οι διαφορές στο ποσοστό της επιβίωσης, μεταξύ Ασιατών και μη Ασιατών ασθενών με καρκίνο, είχαν αποδοθεί στο παρελθόν στην ποικιλία της δίαιτας, στις διαγνωστικές μεθόδους και στην πιο ριζοσπαστική χειρουργική τεχνολογία, που ακολουθούσαν οι Ασιάτες ιατροί. Αλλά πλέον ανακάλυψαν ότι Ασιάτες, που βρίσκονταν στο ίδιο στάδιο της ασθένειας, και δέχθηκαν την ίδια θεραπευτική αγωγή με μη Αστιάτες, επέδειξαν ανώτερο ποσοστό επιβίωσης. Αυτές οι αποκλίσεις δικαιολογούνται από τη βιολογική διαφορά, υπό την έννοια της διαφορετικής επιθετικότητας του όγκου σε συγκεκριμένες κατηγορίες εθνικοτήτων.

Προς επίρρωση των αποτελεσμάτων της μελέτης αυτής είναι ανάγκη να αναφερθεί ότι προηγούμενες μελέτες ανακάλυψαν ότι όγκοι, που υπήρχαν σε Γιαπωνέζους ασθενείς , είχαν πολύ υψηλότερα επίπεδα μίας χημικής ουσίας, που ονομάζεται παράγοντας αντιμετάστασης nm23 (antimetastasis factor nm23), ο οποίος αποτρέπει τη μετάσταση. Αντιθέτως άλλες έρευνες έδειξαν ότι Βρετανοί ασθενείς είχαν πολύ υψηλότερα επίπεδα ενός υποδοχέα ανάπτυξης κυττάρων, ο οποίος αυξάνει τον πολλαπλασιασμό και την εξάπλωση των καρκινικών κυττάρων. Ο κ. Theuer δήλωσε ότι ορισμένες από αυτές τις διαφοροποιήσεις προέρχονται από τις διαφορές στη βιολογία των όγκων ανάμεσα στις διάφορες φυλές. Επιπλέον τόνισε ότι ολοένα και αυξάνονται τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι υπάρχουν αρκετές διαφορές στους όγκους μεταξύ Ασιατών και μη Ασιατών και τώρα πλέον προσπαθούν να ανακαλύψουν τον λόγο που εξηγεί αυτό το γεγονός, καθώς αυτή η γνώση μπορεί να οδηγήσει σε πιο γρήγορη και αποτελεσματική θεραπεία του καρκίνου του στομάχου αλλά και άλλων ειδών καρκίνων, που παρουσιάζονται σε όλες τις φυλές. Η ομάδα αναζητά να πληροφορηθεί τον τρόπο με τον οποίο η βιολογία των καρκινικών κυττάρων μπορεί να έχει αυτή την προστατευτική επίδραση σε ορισμένους πληθυσμούς και με ποιο τρόπο τα γονίδια και άλλα μόρια των κυττάρων μπορεί να ελέγχουν και να καθορίζουν τη συμπεριφορά των καρκινικών κυττάρων.

Διαβάστε επίσης