ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΟΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Πρόκειται για μία κατάσταση στην οποία ο έλεγχος του ρυθμού της καρδιάς γίνεται διαδοχικώς από περισσότερα το ενός σημεία των κόλπων.

Παθογένεια

Παρατηρείται σε νέα και απολύτως υγιή άτομα με αυξημένη δραστηριότητα του παρασυμπαθητικού συστήματος.

Κλινική εικόνα

Δεν παρατηρούνται συμπτώματα.

Διάγνωση

Γίνεται με το ηλεκτροκαρδιογράφημα.

Αντιμετώπιση

Η πρόγνωση είναι άριστη και δεν απαιτείται απολύτως καμμία θεραπεία.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα