Εργαστήρι μουσικής για άτομα με ειδικές ανάγκες

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής στα πλαίσια της Κοινωνικής του Πολιτικής οργανώνει τη λειτουργία Εργαστηρίου Μουσικής Ρυθμού και Κίνησης, για νέους και παιδιά με ειδικές ανάγκες. Το Μουσικό αυτό Εργαστήρι μέσα από την κίνηση και τη θεραπευτική φυσική αγωγή θα δώσει την δυνατότητα στον κάθε συμμετέχοντα να :
– Ωφεληθεί θεραπευτικά.
– Αποκτήσει μουσικές γνώσεις σε ατομικό επίπεδο.
– Συνεργαστεί και να συλλειτουργήσει με άλλους, λαμβάνοντας μέρος σε μουσικές ομάδες.
Το Μουσικό Εργαστήρι θα λειτουργήσει υπό την ευθύνη εξειδικευμένου καθηγητή Ειδικής Φυσικής Αγωγής – Μουσικού και την υποστήριξη της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

-Έναρξη Μαθημάτων : 23.10.2000
-Πληροφορίες – Εγγραφές θα γίνονται δεκτές από 25.09.2000 στην Κοινωνική Υπηρεσία Τηλ. 6000248

Διαβάστε επίσης