Διαταραχές λόγου και μαθησιακές δυσκολίες στα ελληνόπουλα

Διαταραχές λόγου και μαθησιακές δυσκολίες στα ελληνόπουλαΣύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος, από τα 1000 περίπου παιδιά σχολικής ηλικίας που εξετάσθηκαν, ποσοστό 10% παρουσίαζε δυσκολίες στην έκφραση και την κατανόηση του λόγου, ποσοστό 10% επίσης, παρουσίαζε ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσαριθμησία ή δυσορθογραφία, ενώ σε ποσοστό 2% παρατηρήθηκε βατταρισμός. Τα παιδιά με γενικές μαθησιακές δυσκολίες, παρουσιάζουν αδυναμία σε όλα τα μαθήματα και η σχολική τους επίδοση είναι χαμηλή τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο, ενώ τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως η δυσλεξία, παρουσιάζουν αδυναμίες σε γλωσσικά και θεωρητικά μαθήματα ενώ η σχολική τους επίδοση είναι καλύτερη στον προφορικό λόγο.

Οι προσδοκίες κι οι απαιτήσεις που έχει το περιβάλλον από το παιδί, μπορεί να έχουν τεράστια επίπτωση στην ψυχολογική του διάθεση. Χωρίς συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος, οι μαθησιακές δυσκολίες συσσωρεύονται με το πέρασμα του χρόνου και τα συναισθηματικά προβλήματα που αναπτύσσονται, είναι δυνατό να επηρεάσουν αρνητικά το ήδη πληγωμένο ηθικό του παιδιού. Είναι λοιπόν σημαντικό να βοηθήσουμε έγκαιρα το παιδί μόλις υποψιαστούμε ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες στη μάθηση. Η άποψη ότι το πρόβλημα θα ξεπεραστεί με το πέρασμα του χρόνου, χωρίς θεραπευτική παρέμβαση, θεωρείται απλοϊκή και λανθασμένη.

Οι διαταραχές του λόγου στα παιδιά, παρά τις ενδείξεις, δεν αξιολογούνται ανάλογα από τους γονείς, με αποτέλεσμα να προχωρά η ηλικία του παιδιού και οι τυχόν διαταραχές του προφορικού λόγου, που εμφανίζονται στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, να μεταφέρονται και στον γραπτό. Ετσι, τα παιδιά με διαταραχές του λόγου, συχνά έχουν μειωμένη απόδοση στο σχολείο, αν τα προβλήματα ομιλίας και λόγου δεν αντιμετωπισθούν έγκαιρα από την προσχολική ηλικία.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση