ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Είναι η κατάσταση εκείνη κατά την οποία υπάρχει λίμναση του αίματος στους πνεύμονες λόγω αδυναμίας της καρδιάς να το προωθήσει στην περιφέρεια.

Παθογένεια

Είναι ένα οξύ κλινικό σύνδρομο που μπορεί να το προκαλέσουν μία σειρά από καταστάσεις όταν επιπροστεθούν σε μία ήδη πάσχουσα καρδιά. Τέτοιες καταστάσεις είναι : ισχαιμία του μυοκαρδίου, βραδυκαρδία ή ταχυαρρυθμία, υπερτασική κρίση, αιφνίδια βλάβη βαλβίδος, λήψη φαρμάκων που κατακρατούν άλατα (π.χ. κορτιζόνη) ή επηρεάζουν την λειτουργικότητα της καρδιάς (π.χ. β-αναστολείς).

Κλινική εικόνα

Το κύριο σύμπτωμα είναι η έντονη δύσπνοια που εμποδίζει τον ασθενή να παραμείνει σε ύπτια θέση (ορθόπνοια). Επίσης μπορεί να συνυπάρχει και η συμπτωματολογία από την αιτία που το προκάλεσε όπως προκάρδιο άλγος ή έντονο αίσθημα παλμών.

Διάγνωση

Γίνεται με την κλινική εξέταση κατά την οποία ανευρίσκονται υγροί ρόγχοι στους πνεύμονες συχνά με συνοδό βρογχόσπασμο. Βοηθητική στην διάγνωση είναι η ακτινογραφία θώρακος με χαρακτηριστικά ευρήματα, όπως και το ΗΚΓ, το οποίο βοηθά στη εύρεση της αιτίας (π.χ. εμφράγμα, ισχαιμία του μυοκαρδίου, ταχυαρρυθμία).

Αντιμετώπιση

Συνίσταται κυρίως στην ενδοφλέβια χορήγηση διουρητικών και δη της φουροσεμίδης. Ταυτόχρονα χρησιμοποιείται Ο2 και μία σειρά από φάρμακα ανάλογα με την περίπτωση όπως νιτρώδη, αμινοφυλλίνη, δακτυλίτιδα, αντιυπερτασικά (νιφεδιπίνη) και θετικά ινότροπα.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση