Αγγειογενές οίδημα – Κνίδωση

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Είναι οξεία νόσος του σκύλου και σπανιότερα της γάτας, που οφείλεται στην δημιουργία αλλεργικής αντίδρασης, ύστερα από την επίδραση στο ζώο μιας πλειάδας ερεθισμάτων.

Παθογένεια

Η κατάσταση αυτή οφείλεται στην αποκοκκίωση σιτευτικών και βασίφιλων κυττάρων, καθώς και σε αντιδράσεις υπερευαισθησίας τύπου Ι και ΙΙΙ.

Δίαφοροι παράγοντες προκαλούν : ηλιακό φώς, θερμότητα, άσκηση, stress, εμβόλια, μετάγγιση αίματος, νύγματα εντόμων, διάφορα φυτά (τσουκνίδα), τροφές, πενικιλλίνη, αμινοπενικιλλίνες, τετρακυκλίνες, βιταμίνη Κ, αμιτράζη κ.ά.

Κλινική εικόνα

Κνίδωση : αιφνίδια εμφάνιση πολλαπλών πομφών (κυκλικό ή ωοειδές σχήμα, ποικίλο μέγεθος) σε διάφορα σημεία του σώματος. Συνήθως οι αλλοιώσεις εξαφανίζονται σε 24 ώρες. Στα βραχύτριχα ζώα οι αλλοιώσεις είναι πολύ εύκολα αντιληπτές, ενώ στα μακρύτριχα είναι δυνατόν να περάσουν απαρατήρητες.
Αγγειογενές οίδημα : σημαντικού βαθμού διόγκωση της περιοχής όπου εντοπίζεται. Το οίδημα είναι διάχυτο, ψυχρό, ανώδυνο και πολλές φορές συνοδεύεται από κνησμό. Το συνηθέστερο σημείο εντόπισης είναι η κεφαλή. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατό να επεκταθεί το οίδημα στο φάρυγγα και λάρυγγα και να προκληθεί ο θάνατος από ασφυξία.

Διάγνωση

Η αιφνίδια εμφάνιση, είναι χαρακτηριστική, δεν είναι όμως δυνατή η ανεύρεση του αιτίου που προκάλεσε αυτές τις καταστάσεις.

Αντιμετώπιση

Συνιστάται η ενδοφλέβια χορήγηση υδροκορτιζόνης ή πρεδνιζολόνης, καθώς και η υποδόρια χορήγηση αδρεναλίνης (1:1000). Στη χρόνια μορφή κνίδωσης χορηγείται πρεδνιζολόνη σε αντιφλεγμονώδη δόση.

Διαβάστε επίσης