Συνδυασμός εξετάσεων επιτρέπει την πρώιμη διάγνωση του συνδρόμου Down

Ενας συνδυασμός εξετάσεων αίματος και υπερηχογραφικού ελέγχου, μπορούν με ακρίβεια να διαγνώσουν ή να αποκλείσουν την πιθανότητα ύπαρξης συνδρόμου Down, στο πρώτο τρίμηνο της κύησης, ενώ σήμερα, ο έλεγχος για τη διάγνωση του συνδρόμου, γίνεται κατά τη διάρκεια του δευτέρου τριμήνου της κύησης.

Στην έρευνα μελετήθηκαν περισσότερες από 10.000 γυναίκες για να καθοριστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων των δύο εξετάσεων αίματος, και συγκεκριμένα της ελεύθερης β-hHG και της σχετιζόμενης με την κύηση πρωτεΐνης Α, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα του υπερηχογραφικού ελέγχου, για την διάγνωση του συνδρόμου Down στο έμβρυο, κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών της κύησης.

Ο συνδυασμός των δύο δοκιμάσιών, εξετάσεων αίματος και υπερηχογραφικού ελέγχου, κατά το πρώτο τρίμηνο της κύησης, αναγνώρισε το 91% των εμβρύων με σύνδρομο Down, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό κατά τη διάρκεια του δευτέρου τριμήνου, κυμαίνεται μεταξύ 76-89%. Η ακρίβεια της μεθόδου αναμένεται σύντομα να ανέβει σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα.

Ετσι λοιπόν, σύμφωνα πάντα με τους ερευνητές, η διάγνωση του συνδρόμου Down με το συνδυασμό εξετάσεων αίματος και υπερηχογραφικού ελέγχου, στο πρώτο τρίμηνο της κύησης, είναι πιο ακριβής από ότι στο δεύτερο τρίμηνο, ενώ ταυτόχρονα παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα τόσο στους κλινικούς γιατρούς όσο και στις μητέρες.

Διαβάστε επίσης