Ανακοινώθηκε η πρώτη επιτυχής μελέτη γονιδιακής θεραπείας του καρκίνου

Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση, ασθενείς με υποτροπιάζοντα καρκίνο της κεφαλής και του τραχήλου, οι οποίοι αντιμετωπίσθηκαν με γονιδιακή θεραπεία στον όγκο σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία, παρουσίασαν μεγαλύτερη υποχώρηση του όγκου σε σχέση με όσους έλαβαν μόνο χημειοθεραπεία και δεν παρουσίασαν υποτροπή του όγκου 6 μήνες μετά τη θεραπεία. Πρόκειται για την πρώτη ανακοίνωση επιτυχούς μελέτης γονιδιακής θεραπείας οποιασδήποτε νόσου στον άνθρωπο.

Για τη γονιδιακή θεραπεία, χρησιμοποιήθηκε ένας γενετικά τροποποιημένος ιός, που ονομάστηκε ONYX-15, ο οποίος προσβάλλει κυρίως τα καρκινικά κύτταρα, σε μία προσπάθεια να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικότερα η νόσος. Ανεμένεται, αυτός ο έλεγχος της νόσου τοπικά, να οδηγήσει σε αύξηση του χρόνου επιβίωσης, ενώ τα πρώτα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά. Η θεραπεία ήταν καλά ανεκτή με συνηθέστερες ανεπιθύμητες ενέργειες πόνο στο σημείο της ένεσης και συμπτώματα κοινού κρυολογήματος.

Ετσι, οι επιτυχείς κλινικές δοκιμές του συνδυασμού ενός τροποποιημένου ιού με χημειοθεραπεία, υποδηλώνουν ότι η γονιδιακή θεραπεία του καρκίνου, μπορεί τελικά να στεφθεί με επιτυχία.

Διαβάστε επίσης