Αρχίζει η κλωνοποίηση ανθρώπινων κυττάρων

Σύμφωνα με δημοσιεύματα βρετανικών εφημερίδων, σύντομα πρόκειται να ξεκινήσει η κλωνοποίηση ανθρώπινων κυττάρων. Σκοπός των επιστημόνων δεν είναι δημιουργία ενός γενετικά πανομοιότυπου ανθρώπου, αλλά η δημιουργία ιστών και οργάνων για μεταμοσχεύσεις.

Οι ερευνητές σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν ανθρώπινα κύτταρα προκειμένου να δημιουργήσουν έμβρυα, από τα οποία θα χρησιμοποιήσουν αρχέγονα βλαστικά κύτταρα. Τα αρχέγονα βλαστικά κύτταρα μπορούν να διαφοροποιηθούν σε διάφορους τύπους κυττάρων σχηματίζοντας ανάλογους ιστούς και όργανα. Ετσι, με κατάλληλες τεχνικές, θα είναι δυνατό να δημιουργηθεί οποιοσδήποτε ιστός ή όργανο για μεταμόσχευση, που θα είναι απόλυτα συμβατός με τον ασθενή και δεν θα απορρίπτεται.

Με τη βοήθεια της κλωνοποίησης, είναι πολύ πιθανό να γίνουν γνωστοί οι μηχανισμοί με τους οποίους προκαλείται η διαφοροποίση των κυττάρων, ώστε τελικά, να είναι εφικτή η μετατροπή του ενός τύπου κυττάρου σε έναν άλλο, χωρίς να είναι απαραίτητη η δημιουργία εμβρύου. Eτσι, δεν θα υπάρχουν οι προβληματισμοί που προκύπτουν από τη χρήση κυττάρων που προέρχονται από έμβρυα που δημιουργήθηκαν για αυτόν το σκοπό.

Διαβάστε επίσης