Συμμετοχή του Γ.Ε.Σ στη διάδοση της δωρεάς ανθρωπίνων οργάνων

Tην ενεργή συμμετοχή του στη προσπάθεια ενίσχυσης και διάδοσης του θεσμού της δωρεάς ανθρωπίνων ιστών και οργάνων ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Στρατού στο πλαίσιο της προσφοράς του στο κοινωνικό σύνολο.

Έχοντας ως σκοπό τη συνεισφορά στον συνάνθρωπο και την εξασφάλιση μιας φυσιολογικής ζωής οποιουδήποτε έχει ανάγκη μιας μεταμοσχεύσεως, προέβη στις παρακάτω επιμέρους διαδικασίες:

– Η Διεύθυνση Υγειονομικού του ΓΕΣ παρέλαβε ικανό αριθμό δηλώσεων δωρητών από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και τα διένειμε μέσω των Σχηματισμών στις Μονάδες.

Οι Μονάδες περιοδικά θα ενημερώνουν το προσωπικό τους για τη δυνατότητα αυτή και θα το παροτρύνουν προς την κατεύθυνση αυτή. Στη συνέχεια οι Σχηματισμοί θα ανεφοδιάζονται απευθείας από τον ΕΟΜ και θα καλύπτουν τις ανάγκες των Μονάδων στη ζώνη ευθύνης τους.

– Οι δηλώσεις δωρητών οργάνων θα συμπληρώνονται από τους ενδιαφερόμενους και θα αποστέλλονται με μέριμνα της Μονάδος στον ΕΟΜ, ο οποίος τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Τα στοιχεία των δωρητών συγκεντρώνονται και καταγράφονται μόνο στο Εθνικό Μητρώο Δωρητών Οργάνων, είναι απόρρητα και προστατεύονται από το Ν.2472/1997. Ο ΕΟΜ στη συνέχεια αποστέλλει απευθείας στον ενδιαφερόμενο την κάρτα δωρητή οργάνων.

– Σε περίπτωση ζώντων δοτών, η αφαίρεση ιστών και οργάνων θα πρέπει να γίνεται με τις προϋποθέσεις και διαδικασίες που ορίζονται στα άρθρα 10 και 11 του Ν. 2737/1999. Ο ζών δότης ενημερώνει την υπηρεσία για την πρόθεσή του χωρίς να απαιτείται έγκριση απ’ αυτή.

– Ο δωρητής έχει πάντα το δικαίωμα να ανακαλέσει τη δωρεά και να ζητήσει τη διαγραφή του από το Εθνικό Μητρώο Δωρητών Οργάνων, που τηρείται μόνον από τον ΕΟΜ.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση