Αισιοδοξία για τον καρκίνο του μαστού

Αισιοδοξία για τον καρκίνο του μαστούΜεγάλη αισιοδοξία για το μέλλον, οσον αφορά την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού, εκφράσθηκε απο μιά ομάδα ειδικών σε σχετικό συμπόσιο που έγινε στην Νέα Υόρκη.

Ο Dr. Larry Norton του νοσοκομείου Memorial Sloan-Kettering Cancer Center παρουσίασε διάφορα πειραματικά αντικαρκινικά εμβόλια με ικανοποιητικά αποτελέσματα που φαίνεται οτι θα δυναμώσουν το θεραπευτικό μας οπλοστάσιο. Ακόμη παρουσίασε εξετάσεις αίματος που προβλέπουν τον σχετικό κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού σε κάθε άτομο καθώς και τα χαρακτηριστικά του.

Η Dr. Susan Love διευθυντής του Αντικαρκινικού Ινστιτούτου της Santa Barbara, California παρουσίασε πειραματικές τεχνικές διάγνωσης του καρκίνου του μαστού σε εξαιρετικά αρχικά στάδια που μοίαζουν με το τέστ Παπανικολάου, όπως η λοβώδης έκπλυση . Αυτό που λέμε σήμερα έγκαιρη διάγνωση δεν είναι καθόλου έγκαιρη. Τα καρκινικά κύτταρα πολλαπλασιάζονται επι 8 ή 10 χρόνια μέχρι να ανιχνευθούν στην μαστογραφία ή να γίνουν ψηλαφητά.

Οσον αφορά τις θεραπείες ο Dr. Umberto Veronesi, αυτός που εφάρμοσε πρώτα την μέθοδο της ογκεκτομής σε αντικατάσταση της ριζικής μαστεκτομής, περιέγραψε μία νέα μέθοδο που εφαρμόζει και που βασίζεται αποκλειστικά στη ακτινοθεραπεία κατά την διάρκεια της επέμβασης. Έτσι αποφεύγονται οι μετεγχειρητικές ακτινοθεραπείες με πολύ καλά αποτελέσματα όπως διαπίστωσε η ερευνητική του ομάδα απο την μελέτη 2000 χειρουργημένων γυναικών.

Διαβάστε επίσης