ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΡΔΙΑΣ

Είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο της σύγχρονης καρδιολογίας. Γίνεται με ένα ειδικό μηχάνημα – τον υπερηχογράφο – η λειτουργία του οποίου βασίζεται στην εκπομπή υπερήχων οι οποίοι αντανακλώνται στα καρδιακά τοιχώματα, επιστρέφουν στο μηχάνημα και προβάλλονται σε οθόνη. Οταν χρησιμοποιείται και χρώμα στην οθόνη , που στην ουσία απεικονίζεται η κίνηση του ευρήματος, το υπερηχογράφημα αποκαλείται triplex.
Είναι μία ακίνδυνη, αν και σχετικά δαπανηρή μέθοδος με ανεκτίμητη αξία στην εκτίμηση της λειτουργίας και των διαστάσεων της καρδιάς, στην κινητικότητα των καρδιακών τοιχωμάτων στην λειτουργία των βαλβίδων, στην ύπαρξη ή όχι περικαρδιακού υγρού. Δυστυχώς δεν μας δίνει άμεσες πληροφορίες για τα στεφανιαία αγγεία τις οποίες θα πρέπει να αναζητήσουμε με άλλες εξετάσεις όπως η δοκιμασία κοπώσεως, το σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου ή η στεφανιογραφία. Ομως μπορεί να μας δώσει πληθώρα εμμέσων πληροφοριών για τη στεφανιαία νόσο τόσο όσον αφορά την διάγνωση όσο και τον βαθμό βαρύτητας αυτής.
Η χρησιμότητά του τα τελευταία χρόνια έχει απογειωθεί με τις νεότερες τεχνικές όπως : το διοισοφάγειο υπερηχογράφημα, το stress-echo, το τρισδιάστατο υπερηχογράφημα, το ενδοαγγειακό, την ηχοκαρδιογραφία αντίθεσης και το doppler tissue imaging.

Διαβάστε επίσης