ΦΥΣΗΜΑ

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Είναι συνήθως παθολογικός ήχος, που ακούγεται με το στηθοσκόπιο κατά την ακρόαση της καρδιάς.

Φυσιολογικά η ροή του αίματος στα καρδιακά στόμια, μέσα από τις βαλβίδες της καρδιάς καθώς και στα αγγεία γίνεται χωρίς θόρυβο, έτσι ώστε κατά την ακρόαση της καρδιάς ακούγονται μόνον οι καρδιακοί τόνοι. Οταν όμως υπάρχει κάποια δομική ανωμαλία (π.χ. στένωση) τότε η ροή του αίματος γίνεται στροβιλώδης και παράγει δονήσεις οι οποίες γίνονται αντιληπτές από το στηθοσκόπιο ως φύσημα. Φύσημα όμως παράγεται και χωρίς να υπάρχει ανατομική ανωμαλία όπως π.χ. όταν μέσα από ένα φυσιολογικό βαλβιδικό στόμιο αναγκάζεται σε ελάχιστο χρόνο να περάσει μεγάλος όγκος αίματος (αυτά συνήθως λέγονται και «αθώα» ή λειτουργικά φυσήματα). Τέλος φύσημα μπορεί να παράγεται κα από ροή που δεν έπρεπε να υπάρχει (π.χ. επικοινωνία των δύο καρδιακών κόλπων ή κοιλίων).

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
Γενικά τα φυσήματα ταξινομούνται σε συστολικά, διαστολικά και συστολοδιαστολικά ανάλογα με τον χρόνο που συμβαίνουν (π.χ. τα διαστολικά ακούγονται κατά την διαστολή της καρδιάς όταν δηλαδή η καρδιά διαστέλλεται για να γεμίσει με αίμα). Αλλη ταξινόμηση είναι τα οργανικά και αθώα ή λειτουργικά. Στα οργανικά φυσήματα υποκρύπτεται κάποια καρδιακή πάθηση ενώ στα λειτουργικά όχι, απλώς το φύσημα δημιουργείται κάτω από ιδιαίτερες αιμοδυναμικές συνθήκες.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Ενταση : Ανάλογα με την ένταση τα φυσήματα χαρακτηρίζονται με βαθμούς 1-6/6 όπου το 1/6 είναι μόλις ακουστό με πολύ προσεκτική ακρόαση με το στηθοσκόπιο ενώ το 6/6 ακούγεται χωρίς το στηθοσκόπιο να εφάπτεται στο θώρακα.Υπάρχουν βέβαια και όλες οι ενδιάμεσες βαθμίδες (π.χ 3/6,4/6).

Εστία και επέκταση : Εστία είναι το σημείο όπου το φύσημα ακούγεται δυνατότερα και επέκταση είναι η κατεύθυνση προς την οποία ακτινοβολεί ο ήχος.

Ποιότητα : Τα φυσήματα χαρακτηρίζονται σαν υψηλής συχνότητας (>250 Hz) μέσης (110-250 Hz) ή τέλος χαμηλής συχνότητας η κυλίσματα (<110 Hz).

Εν κατακλείδι υπάρχουν πολλά φυσήματα, τα οποία χρειάζονται συνήθως περαιτέρω διερεύνηση με υπερηχογράφημα καρδιάς για να πιστοποιηθεί η διάγνωση και να γίνει πιο αντικειμενική (π.χ. διαβάθμιση μίας βαλβιδικής στένωσης με φύσημα σε ήπιου, μετρίου ή σοβαρού βαθμού στένωση). Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου η ακρόαση ενός φυσήματος δεν αποτελεί παθολογικό φαινόμενο και συνεπώς δεν πρέπει να μας πανικοβάλλει (π.χ. στον πυρετό λόγω ταχυκαρδίας μπορεί να ακούγεται φύσημα από την δίοδο του αίματος με μεγάλη ταχύτητα μέσα από της βαλβίδες.

Διαβάστε επίσης