Οι ωτίτιδες στα παιδιά σχετίζονται με δυσχερεια ομιλίας.

Παιδιά μέχρι 3 ετών που έχουν επίμονες και χρόνιες φλεγμονές του μέσου ωτός (αυτιού) φαινεται οτι εμφανιζουν μια κάποια δυσχέρεια στην ομιλία, έδειξε πρόσφατη μελέτη.

Η μέση ωτίτις είναι μια πολύ συνηθισμένη φλεγμονή στα παιδιά. Υπολογίζεται οτι στην Ελλάδα περίπου 500.000 επισκέψεις το χρόνο σε παιδιάτρους αφορούν αυτή την πάθηση. Εάν η φλεγμονή χρονίσει μπορεί προκαλέσει προβλήματα ακοής και τα παιδιά να υποβληθούν σε εγχείρηση στο τύμπανο τους για να διορθώσει το πρόβλημα. Όλα αυτά είναι πιθανόν να έχουμ επιπτώσεις στην εκμάθηση του λόγου.

Οι Jack Paradise et al σε μελέτη τους που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Μαϊου του περιοδικού Pediatrics εξετάσαν 6350 παιδιά υγιή και με χρόνια μέση ωτίτιδα. Σε ηλικία 3 ετών υπεβλήθησαν σε τέστ γλώσσας και αντίληψης. Η μελέτη έδειξε οτι σε αυτά τα παιδιά που η μέση ωτίτις κράτησε περισσότερο χρόνο είχαν χαμηλότερη επίδοση στο τέστ. Ιδιαίτερα χαμηλή ήταν η επίδοση των παιδιών που έπαθαν χρόνια ωτίτιδα στο πρώτο έτος της της ζωής τους.

Ωστόσο η μελέτη των στοιχείων έδειξε οτι σοβαρό ρόλο έπαιζε και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση των γονέων. Αυτός ο παράγοντας ήταν τόσο σημαντικός ώστε η καλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση των γονέων σχεδόν ‘εξαφάνιζε’ τις επιπτώσεις της μέσης ωτίτιδας στο λόγο.

Διαβάστε επίσης