Εφαρμογή μπάνιων με μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Είναι θερμοθεραπευτική μέθοδος η οποία βασίζει τα αποτελέσματά της στην εναλλαγή ζεστού και κρύου.

Ενδείξεις

Η μέθοδος αυτή ενδείκνυται σε υποξείες ή χρόνιες φλεγμονές καθώς και σε σκληρά οιδήματα. Εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις όπως η κυτταρίτιδα.

Αντενδείξεις

Τα μπάνια με μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας αντενδείκνυνται σε περιοχές με κακοήθεις όγκους, σε αιμορραγικές καταστάσεις, σε περιφερικές παθήσεις των αρτηριών καθώς και σε άτομα που είναι υπερευαίσθητα στο κρύο.

Διενέργεια

Η μέθοδος διενεργείται με διαδοχική εμβύθιση της υπό θεραπεία περιοχής σε ζεστό νερό για 3-5 λεπτά και μετά σε κρύο νερό εναλλάξ,με συνολικό χρόνο θεραπείας 20-30 λεπτά.

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Δεν παρουσιάζονται ανεπιθύμητες καταστάσεις όταν λαμβάνονται υπόψη οι αντενδείξεις της μεθόδου.

Διαβάστε επίσης