Μάλαξης χειρισμοί-πλαταγίσματα

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Τα πλαταγίσματα αποτελούν έναν από τους ισχυρούς χειρισμούς μάλαξης, ο οποίος περιλαμβάνεται στις πλήξεις. Εκτελούνται με γρήγορα κτυπήματα με τις παλάμες ανοικτές και εφαρμόζονται κυρίως σε περιοχές όπως η πλάτη.

Τι επιτελούν

Τα πλαταγίσματα προκαλούν επιφανειακή υπεραιμία, αυξάνουν το έργο των μυών με αποτέλεσμα αύξηση του όγκου αλλά και της δύναμής τους. Βοηθούν επίσης την αύξηση της κυκλοφορίας του αίματος και της λέμφου.

Διαβάστε επίσης