Μάλαξης χειρισμοί – δονήσεις

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Οι δονήσεις ανήκουν στους έντονους χειρισμούς της μάλαξης και είναι μια σειρά πιέσεων και χαλαρώσεων, που εκτελούνται με γρήγορο ρυθμό και εναλλάξ στην επιφάνεια που μαλάσσεται. Οι δονήσεις μπορούν να εκτελεστούν και μέσω ειδικών συσκευών (δονητές μηχανικοί ή ηλεκτρικοί). Οι δονήσεις γίνονται είτε με ολόκληρη την παλάμη ανοικτή είτε με τις άκρες των δακτύλων.

Τι επιτελούν

Οι δονήσεις στη μάλαξη έχουν κυρίως αποτέλεσμα καταπραϋντικό όσο αφορά τον πόνο και χρησιμοποιούνται σε σπαστικές καταστάσεις όπως κράμπες κ.λ.π.

Διαβάστε επίσης